Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego?

  1. Należy wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci (dostępny na www.novatek.pl) i wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością oraz ze zgodą właściciela na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej złożyć je w Gazowym Biurze Technicznym lub wysłać na adres biuroklienta@novatek.pl.
  2. W oparciu o wniosek wydane zostaną przez spółkę Novatek warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz przygotowana zostanie umowa przyłączeniowa i umowa dotycząca dostaw gazu.
  3. Po podpisaniu z firmą Novatek obu umów niezbędne jest przygotowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz uzyskanie w starostwie powiatowym pozwolenia na budowę instalacji gazowej.
  4. Po uzyskaniu pozwolenia wykonywana jest wewnętrzna instalacja gazowa.
  5. Po zakończeniu prac instalacyjnych możliwe będzie uruchomienie instalacji gazowej.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej:

  1. Kopia aktu własności (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu);
  2. Dowód osobisty właścicieli;
  3. Nr NIP właścicieli.

Uwaga: w przypadku współwłasności muszą zgłosić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli z pełnomocnictwem.

Wartość opłaty o przyłączenie do sieci gazowej określone zostanie po złożeniu wniosku i wydaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej!


Druki do pobrania:

Zapotrzebowanie na gaz do 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia do 10 m3/h
Warunki przyłączenia do 10 m3/h - PROMOCJA
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (gm. Łeba)
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (gm. Mrozy, Kałuszyn, Cegłów)
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Informacje dot. ochrony danych osobowych

Zapotrzebowanie na gaz powyżej 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia powyżej 10 m3/h
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
OWU do umowy kompleksowej powyżej 10 m3 (gm. Łeba)
OWU do umowy kompleksowej powyżej 10 m3 (gm. Mrozy, Cegłów, Kałuszyn, Mieścisko)
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego

Inne

Procedura zmiany sprzedawcy
Procedura weryfikacji danych osobobowych
Wniosek o udostępnienie listy sprzedawców rezerwowych