Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego?

  1. Należy wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci (dostępny na www.novatek.pl) i wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością oraz ze zgodą właściciela na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej złożyć je w Gazowym Biurze Technicznym lub wysłać na adres biuroklienta@novatek.pl.
  2. W oparciu o wniosek wydane zostaną przez spółkę Novatek warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz przygotowana zostanie umowa przyłączeniowa i umowa dotycząca dostaw gazu.
  3. Po podpisaniu z firmą Novatek obu umów niezbędne jest przygotowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz uzyskanie w starostwie powiatowym pozwolenia na budowę instalacji gazowej.
  4. Po uzyskaniu pozwolenia wykonywana jest wewnętrzna instalacja gazowa.
  5. Po zakończeniu prac instalacyjnych możliwe będzie uruchomienie instalacji gazowej.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej:

  1. Kopia aktu własności (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu);
  2. Dowód osobisty właścicieli;
  3. Nr NIP właścicieli.

Uwaga: w przypadku współwłasności muszą zgłosić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli z pełnomocnictwem.

Wartość opłaty o przyłączenie do sieci gazowej określone zostanie po złożeniu wniosku i wydaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej!


Druki do pobrania:

Zapotrzebowanie na gaz do 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia do 10 m3/h
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - osoby fizyczne
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - gminy
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - przedsiębiorcy
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - gminy, przedsiębiorcy
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
Informacje dot. ochrony danych osobowych - osoby fizyczne
Informacje dot. ochrony danych osobowych - przedsiębiorcy
Podanie o uruchomienie gazomierza
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 

Zapotrzebowanie na gaz powyżej 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia powyżej 10 m3/h
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - osoby fizyczne
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - gminy
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - przedsiębiorcy
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - gminy, przedsiębiorcy
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - Załącznik nr 2 - gminy, przedsiębiorcy 
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - Załącznik nr 2 - osoby fizyczne
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do umowy powyżej 10 m3
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
Informacje dot. ochrony danych osobowych - osoby fizyczne
Informacje dot. ochrony danych osobowych - przedsiębiorcy
Podanie o uruchomienie gazomierza

Inne

Procedura zmiany sprzedawcy
Wniosek o udostępnienie listy sprzedawców rezerwowych
Wzór oświadczenia o odstąpieniu