Novatek Green Energy sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o zakończeniu konsultacji projektu (nr 29/08/2019) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Poniżej opublikowany został raport z konsultacji i tekst aktualnie obowiązującej IRiESD.
 

Obowiązujące IRiESD

 

Projekty IRiESD