Novatek Polska sp. z o.o. (dalej „Spółka”) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o rozpoczęciu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożonym do konsultacji Projektem (nr 29/08/2019) oraz zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian niniejszego projektu do dnia 16 września 2019 r.

Uwagi oraz propozycję zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuroklienta@novatek.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki, korzystając z formularza uwag zamieszczonego poniżej.
  

Projekty IRiESD

Obowiązujące IRiESD