Wzory umów

Zapotrzebowanie na gaz do 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia do 10 m3/h
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - osoby fizyczne
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - gminy
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - przedsiębiorcy
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - gminy, przedsiębiorcy
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
Informacje dot. ochrony danych osobowych - osoby fizyczne
Informacje dot. ochrony danych osobowych - przedsiębiorcy
Podanie o uruchomienie gazomierza
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 

Zapotrzebowanie na gaz powyżej 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia powyżej 10 m3/h
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - osoby fizyczne
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - gminy
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - przedsiębiorcy
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - gminy, przedsiębiorcy
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - Załącznik nr 2 - gminy, przedsiębiorcy 
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - Załącznik nr 2 - osoby fizyczne
Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do umowy powyżej 10 m3
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
Informacje dot. ochrony danych osobowych - osoby fizyczne
Informacje dot. ochrony danych osobowych - przedsiębiorcy
Podanie o uruchomienie gazomierza

Wzór umowy świadczenia usług dystrybucji zawieranej z ZUD

Wzór umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego ZUD

Umowy - butle

Ogólne warunki umowy sprzedaży gazu płynnego w butlach
 

Inne

Procedura zmiany sprzedawcy
Wzór oświadczenia o odstąpieniu