Novatek Polska Sp. z o.o. zaprasza do Klubu Zwolenników Błękitnej Energii, który jest Programem Partnerskim zapewniającym szereg korzyści finansowych swoim członkom. Celem Klubu jest propagowanie zalet naturalnego gazu płynnego oraz gazu ziemnego w postaci skroplonej wśród potencjalnych Klientów spółki.


UCZESTNICY PROGRAMU

Program skierowany jest do osób mających kontakt z potencjalnym klientem Novatek, w szczególności zajmujących się projektowaniem lub wykonywaniem instalacji grzewczych, a takżesprzedażą materiałów instalacyjnych i sanitarnych. 


KORZYŚCI DLA PARTNERA

 • Możliwość wielokrotnego otrzymania premii pieniężnej za każde skuteczne polecenie instalacji zbiornikowych na gaz płynny.
 • Szkolenia i wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów Novatek.
 • Materiały reklamowe dotyczące spółki Novatek oraz instalacji zbiornikowych LPG.
 • Udział w dodatkowych akcjach specjalnych organizowanych w ramach KLUBU ZWOLENNIKÓW BŁĘKITNEJ ENERGII.
 • Karta członkowska.
   

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PARTNERA

 • Aktywne promowanie naturalnego gazu LPG oraz gazu ziemnego w postaci skroplonej LNG.
 • Oferowanie Klientom produktów i usług świadczonych przez Novatek.
 • Prowadzenie rozmów i negocjacji z Klientami.
 • Przekazywanie firmie Novatek bieżących informacji o prowadzonych działaniach.
 • Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Novatek.
   

ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest podpisanie umowy o współpracy z firmą Novatek.
 2. Po podpisaniu umowy, Partner otrzymuje unikalne dane dostępowe do Strefy Partnera.
 3. Partner zgłasza potencjalnego Klienta wyłącznie poprzez formularz dostępny w Strefie Partnera.
 4. Novatek, po otrzymaniu zgody od potencjalnego Klienta na przetwarzanie danych osobowych, potwierdza Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres Partnera wskazany w umowie.
 5. Firma Novatek, po otrzymaniu akceptacji od potencjalnego Klienta, rozpoczyna procedurę zawarcia umowy.
 6. Po zawarciu umowy z Klientem i dokonaniu płatności za pierwsze tankowanie gazu do instalacji zbiornikowej, Novatek powiadamia drogą elektroniczną o tym fakcie Partnera, który uzyskuje prawo do premii pieniężnej.
 7. Wszystkie informacje o poleceniach dostępne są w Strefie Partnera. 
   

REGULAMIN 

 

Szczegółowe zasady Programu KLUB ZWOLENNIKÓW BŁĘKITNEJ ENERGII zawarte są w regulaminie. Pobierz plik.

 

REJESTRACJA 

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do KLUBU ZWOLENNIKÓW BŁĘKITNEJ ENERGII prosimy o wypełnienie poniższego formularza, abyśmy mogli przesłać szczegółowe warunki współpracy.

 

Dane zgłoszenia:

 Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Programu Partnerskiego KLUB ZWOLENNIKÓW BŁĘKITNEJ ENERGII.