Program Błękitna Piątka

Gazyfikacja w najnowocześniejszej technologii LNG to coś więcej niż nowe źródło ogrzewania. To przede wszystkim zwiększenie komfortu życia lokalnej społeczności, która przy okazji zyskuje dodatkowy czas na korzystanie z atrakcji jakie daje mieszkanie z dala od zgiełku wielkich miast. A po zmianie w całej okolicy systemów grzewczych na ekologiczne można wreszcie czerpać całą piersią z dobrodziejstw jakie stworzyła matka natura.

Novatek Błękitna Piątka

Novatek pragnie dodatkowo wzbogacić życie mieszkańców, dlatego też oferuje regularne wparcie finansowe dla różnego rodzaju projektów. Skroplony gaz ziemny o najwyższej jakości to nowy rozdział w życiu lokalnej społeczności, która może skutecznie zadbać o środowisko i cieszyć się pięknem swojej okolicy. Tak właśnie powstała idea Programu Wspierania Lokalnych Inicjatyw Społecznych Błękitna Piątka. Celem projektu jest finansowanie działań, które wpisują się w tematykę poprawy jakości życia lokalnej społeczności, przyczyniają się do wzmacniania łączących ich więzi oraz motywują do tworzenia kolejnych cennych inicjatyw. A wszystko po to, by w nowej, czystej przestrzeni żyło się przyjemniej i aby czerpać z innowacyjnych rozwiązań wszystko to, co najlepsze! W ramach programu wyznaczono pięć następujących obszarów tematycznych podlegających dofinansowaniu: bezpieczeństwo, sport, edukacja, kultura, zdrowie.

Zasady programu

  • Wsparcie wypłacane jest jednorazowo, a jego wysokość uzależniona jest od wielkości inwestycji.
  • Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 20 000 zł.
  • Wniosek może być konsultowany z władzami samorządowymi gazyfikowanej gminy lub powiatu.
  • Wsparcie danego projektu zostaje objęte stosowną umową określającą czas i zakres współpracy.
  • Obszary tematyczne objęte dofinansowaniem w ramach Programu Błękitna Piątka: bezpieczeństwo, sport, edukacja, kultura, zdrowie.
  • Inicjatywa społeczna/ lokalny projekt to forma działalności społecznej, która ma na celu zrzeszać lokalną grupę społeczności (minimum 10 osób) w wieku od 6 do 18 lat oraz w wieku powyżej 60 lat i służyć celom zaspokojenia potrzeb oraz rozwijania zainteresowań tej grupy w zakresie ww. obszarów tematycznych.

Regulamin programu ]  Wniosek PDF ]  Wniosek DOC ]

 

Zasady Programu