Gaz ziemny w postaci skroplonej (LNG) to wydajne, ekologiczne i ekonomiczne paliwo, które zyskuje na znaczeniu w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm czystości spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez firmy rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów.

W przeciwieństwie do diesla gaz jest paliwem niezwykle przyjaznym dla środowiska dzięki znaczącemu ograniczeniu emisji tlenków siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz prawie całkowitemu wyeliminowaniu emisji cząstek stałych. Kolejną korzyścią jest znaczne ograniczenie hałasu, co otwiera przewoźnikom nowe perspektywy biznesowe w strefach ograniczonego ruchu miejskiego, czy też w zakresie dostaw nocnych.

Zakres usług

Novatek Polska oferuje atrakcyjną ofertę w zakresie infrastruktury tankującej oraz stałych dostaw gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) do pojazdów, obejmującą:

  • finansowanie budowy stacji;
  • opracowanie koncepcji oraz projektu stacji tankowania;
  • uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę;
  • dostawę urządzeń oraz montaż stacji tankowania;
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  • szkolenie personelu w zakresie obsługi stacji tankowania LNG;
  • dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG;
  • zdalny monitoring poziomu gazu w zbiorniku oraz innych parametrów technicznych stacji;
  • stałe przeglądy techniczne.

Schemat stacji tankowania

Stacja tankowania gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) może być opcjonalnie wyposażona w urządzenia umożliwiające tankowanie sprężonego gazu ziemnego (CNG). W tym celu wykorzystywana jest instalacja pozyskująca gaz sprężony z fazy ciekłej.

Schemat stacji tankowania LNG, CNG

1. Cysterna kriogeniczna
LNG transportowany jest do stacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę.

2. Zbiornik kriogeniczny
Pionowy lub poziomy służy do magazynowania gazu w postaci skroplonej w temperaturze -162°C.

3. Ciśnieniowa pompa kriogeniczna
Tłoczy gaz ze zbiornika do dystrybutora.

4. Dystrybutor gazu LNG
Służy do tankowania pojazdów, takich jak np. ciężarówki lub autobusy, gazem ziemnym w postaci skroplonej (LNG).

Opcjonalnie (moduł CNG):

5. Ciśnieniowa pompa kriogeniczna
Tłoczy gaz ze zbiornika do parownicy wysokiego ciśnienia.

6. Wysokociśnieniowa parownica atmosferyczna
Umożliwia zmianę stanu skupienia z ciekłego na gazowy.

7. Magazyn CNG
Służy do przechowywania sprężonego gazu ziemnego CNG.

8. Dystrybutor CNG
Służy do tankowania pojazdów, takich jak np. autobusy lub pojazdy komunalne, sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Dlaczego warto współpracować z firmą Novatek Polska

Novatek Polska, jako spółka należąca do NOVATEK PAO – producenta gazu ziemnego w postaci skroplonej, oferuje gaz pochodzący z własnych źródeł. Podczas współpracy z Klientami firma bazuje na swoim wieloletnim doświadczeniu na rynku autogazu, bowiem podobnie jak w przypadku LPG dystrybucja LNG odbywa się w obiegu zamkniętym, co jest gwarancją dostaw do stacji paliw oryginalnego gazu o najwyższej jakości. W takim łańcuchu dystrybucji spółka ma pełną kontrolę nad swoim produktem, a kierowcy mogą czerpać korzyści z zalet oryginalnego i stabilnego paliwa.

Zapytaj eksperta

Projekty stacji tankowania LNG tworzone są na podstawie indywidualnych potrzeb danego Klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym specjalistą Marcinem Chodynieckim, tel. 694 474 532, e-mail: m.chodyniecki@novatek.pl.