LNG dla transportu


Gaz ziemny w postaci skroplonej (LNG) to wydajne, ekologiczne i ekonomiczne paliwo, które zyskuje na znaczeniu w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm czystości spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez firmy rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów. Dzięki współpracy z firmą Novatek Green Energy komfortowo zatankujesz swoją flotę na terenie własnej bazy. Poznaj szczegóły naszej indywidualnej oferty budowy stacji tankowania LNG i dostaw gazu!

W przeciwieństwie do oleju napędowego gaz jest paliwem niezwykle przyjaznym dla środowiska dzięki znaczącemu ograniczeniu emisji tlenków siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz prawie całkowitemu wyeliminowaniu emisji cząstek stałych. Kolejną korzyścią jest znaczne ograniczenie hałasu, co otwiera przewoźnikom nowe perspektywy biznesowe w strefach ograniczonego ruchu miejskiego, czy też w zakresie dostaw nocnych. Warto podkreślić, iż technologia zasilania pojazdów gazem ziemnym została już doskonale dopracowana przez wiodących dostawców ciągników siodłowych. Rozwojowi tego rynku sprzyja dodatkowo polityka fiskalna naszego państwa w postaci zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych. Jednakże wciąż barierą hamującą rozwój tego rynku jest niedostateczna infrastruktura do tankowania, dlatego to właśnie teraz jest najlepszy moment, aby pomyśleć o stacji tankowania gazem ziemnym skroplonym (LNG), który opcjonalnie może być wyposażony w moduł CNG.

Schemat stacji tankowania

Stacja tankowania gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) może być opcjonalnie wyposażona w urządzenia umożliwiające tankowanie sprężonego gazu ziemnego (CNG). W tym celu wykorzystywana jest instalacja pozyskująca gaz sprężony z fazy ciekłej.

Schemat stacji tankowania LNG, CNG

1. Cysterna kriogeniczna
LNG transportowany jest do stacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę.

2. Zbiornik kriogeniczny
Pionowy lub poziomy służy do magazynowania gazu w postaci skroplonej w temperaturze -162°C.

3. Ciśnieniowa pompa kriogeniczna
Tłoczy gaz ze zbiornika do dystrybutora.

4. Dystrybutor gazu LNG
Służy do tankowania pojazdów, takich jak np. ciężarówki lub autobusy, gazem ziemnym w postaci skroplonej (LNG).

Opcjonalnie (moduł CNG):

5. Ciśnieniowa pompa kriogeniczna
Tłoczy gaz ze zbiornika do parownicy wysokiego ciśnienia.

6. Wysokociśnieniowa parownica atmosferyczna
Umożliwia zmianę stanu skupienia z ciekłego na gazowy.

7. Magazyn CNG
Służy do przechowywania sprężonego gazu ziemnego CNG.

8. Dystrybutor CNG
Służy do tankowania pojazdów, takich jak np. autobusy lub pojazdy komunalne, sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Zakres usług

Novatek Green Energy oferuje atrakcyjną ofertę w zakresie infrastruktury tankującej oraz stałych dostaw gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) do pojazdów, obejmującą:

  • opracowanie koncepcji oraz projektu stacji tankowania;
  • uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę;
  • finansowanie, dostawę oraz montaż urządzeń stacji tankowania LNG;
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
  • szkolenie personelu w zakresie obsługi stacji tankowania LNG;
  • dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG;
  • zdalny monitoring poziomu gazu w zbiorniku oraz innych parametrów technicznych stacji;
  • stałe przeglądy techniczne.

Zapytaj eksperta

Projekty stacji tankowania LNG tworzone są na podstawie indywidualnych potrzeb danego Klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym specjalistą Marcinem Chodynieckim, tel. 694 474 532, e-mail: m.chodyniecki@novatek.pl.