Spółka Novatek Polska posiada własny terminal przeładunkowy gazu płynnego Novatek Południe koło Kielc oraz prawo wyłączności na korzystanie z Terminala Novatek Północ w Piórkowie k. Chruściela w woj. warmińsko-mazurskim.

Oba obiekty
położone są przy linii szerokotorowej. Własny transport kolejowy cysternami bezpośrednio z Rosji do własnych terminali położonych w Polsce przy torach LHS zapewnia oryginalne pochodzenie produktu i wysoką jakość gazu oraz eliminuje dodatkowe przeładunki na wagony wąskotorowe.


TERMINAL PRZEŁADUNKOWY GAZU PŁYNNEGO NOVATEK POŁUDNIE

Terminal Przeładunkowy Novatek Południe to jeden z nielicznych terminali gazu płynnego usytuowanych bezpośrednio przy szerokim torze LHS. Dogodna lokalizacja przy stacji Gołuchów, 25 km od Kielc, umożliwia sprawny odbiór produktu przez naszych Klientów i jego dalszą dystrybucję w kraju. 

Nowoczesna technologia

Terminal Novatek Południe to obecnie jeden z najnowocześniejszych terminali przeładunkowych w Polsce. Posiada miejsca odstawcze na ok. 75 wagonów, front rozładunkowy dla 30 cystern szerokotorowych oraz 3 stanowiska załadunku autocystern wyposażonych w wagi samochodowe. 

 

Bezpieczeństwo

Zastosowane automatyczne systemy załadunku autocystern oraz nowoczesne systemy kontroli i bezpieczeństwa pożarowego są gwarancją nie tylko komfortu w trakcie załadunku i odbioru gazu, ale przede wszystkim zapewniają pełne bezpieczeństwo.

 

Przepustowość

Inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązana technologiczna o wartości około 4 milionów USD pozwalają na uzyskanie przepustowości wynoszącej 20 000 ton gazu miesięcznie, co gwarantuje szybką i komfortową obsługę Klientów podczas przeładunku. 

 

Pojemność magazynowa

Sześć ciśnieniowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 1200 m3 zapewnia ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie procesu dystrybucji gazu LPG.

 Terminal Novatek Południe    Terminal Novatek Południe

Terminal Novatek Południe    Terminal Novatek Południe 

 

Informacje dla społeczeństwa o środkach bezpieczeństwa 

Informacje dla społeczeństwa o środkach bezpieczeństwa i postępowania na wypadek awarii na terenie terminalu


TERMINAL PRZEŁADUNKOWY GAZU PŁYNNEGO NOVATEK PÓŁNOC

Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Novatek Północ zlokalizowany jest w Piórkowie k. Chruściela w Polsce północnej. Właścicielem terminalu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TIBOJ”, z którym Novatek Polska podpisał umowę na wyłączność. Dzięki temu tylko gaz Novatek jest przeładowywany na terminalu w Piórkowie i tylko Klienci spółki Novatek Polska mogą go tam odbierać.
 
Terminal przygotowany jest do przeładunku od 10 000 do 15 000 ton gazu płynnego miesięcznie. Dysponuje dostępem zarówno do torów europejskich, jak i szerokich rosyjskich. Przeładunki odbywają się z wagonów rosyjskich Novatek na autocysterny lub na europejskie cysterny kolejowe.
 
Z Terminalu Przeładunkowego Novatek Północ w Piórkowie gaz płynny transportowany jest autocysternami i trafia głównie na stacje benzynowe w Polsce północnej, a stąd do baków polskich kierowców. Odbiorcami gazu Novatek są również prywatni i biznesowi użytkownicy instalacji zbiornikowych LPG, wykorzystujący propan do celów grzewczych oraz technologicznych.

 Terminal Novatek Północ    Terminal Novatek Północ

Terminal Novatek Północ    Terminal Novatek Północ