Spółka Novatek Green Energy posiada dwa własne terminale przeładunkowe gazu płynnego Novatek Południe koło Kielc i Novatek Zachód w Krzyżu Wielkopolskim oraz współpracuje z innymi terminalami na terenie kraju.


TERMINAL PRZEŁADUNKOWY GAZU PŁYNNEGO NOVATEK POŁUDNIE

Terminal Przeładunkowy LPG Novatek Południe to jeden z nielicznych terminali gazu płynnego usytuowanych bezpośrednio przy szerokim torze LHS. Dogodna lokalizacja przy stacji Gołuchów, 25 km od Kielc, umożliwia sprawny odbiór produktu przez naszych Klientów i jego dalszą dystrybucję w kraju. 

Terminal Novatek Południe to obecnie jeden z najnowocześniejszych terminali przeładunkowych w Polsce. Posiada miejsca odstawcze na ok. 75 wagonów, front rozładunkowy dla 30 cystern szerokotorowych oraz 3 stanowiska załadunku autocystern wyposażonych w wagi samochodowe. Zastosowane automatyczne systemy załadunku autocystern oraz nowoczesne systemy kontroli i bezpieczeństwa pożarowego są gwarancją nie tylko komfortu w trakcie załadunku i odbioru gazu, ale przede wszystkim zapewniają pełne bezpieczeństwo.

 

Inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązana technologiczna o wartości około 4 milionów USD pozwalają na uzyskanie przepustowości wynoszącej 20 000 ton gazu miesięcznie, co gwarantuje szybką i komfortową obsługę Klientów podczas przeładunku. Sześć ciśnieniowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 1200 m3 zapewnia ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie procesu dystrybucji gazu LPG.

 

     Terminal Novatek Południe   Terminal Novatek Południe
   

TERMINAL PRZEŁADUNKOWY GAZU PŁYNNEGO NOVATEK ZACHÓD

Nowy Terminal Przeładunkowy LPG Novatek Zachód w Krzyżu Wielkopolskim to jeden z nielicznych tego typu obiektów usytuowanych w zachodniej części Polski. Umożliwia sprawny odbiór gazu płynnego z cystern kolejowych i jego dalszą dystrybucję autocysternami. Obiekt posiada miejsca odstawcze na ok. 12 wagonów oraz front rozładunkowy dla 2 cystern kolejowych, a także stanowisko załadunku autocystern wyposażone w wagę samochodową. Ponadto na terenie terminalu znajdują się dwa zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności powyżej 90 ton gazu.

     Terminal Novatek Zachód   Terminal Novatek Zachód 


Informacje dla społeczeństwa o środkach bezpieczeństwa 

Informacje dla społeczeństwa o środkach bezpieczeństwa i postępowania na wypadek awarii na terenie terminalu w Woli Żydowskiej

Informacje dla społeczeństwa o środkach bezpieczeństwa i postępowania na wypadek awarii na terenie terminalu w Krzyżu Wielkopolskim

Karty charakterystyki

Karta_charakterystyki_PROPAN-NOVATEK
Karta_charakterystyki_LPG_MIX-NOVATEK