Certyfikat Dynamiczna Firma 2012 za osiągniętą dynamikę wzrostu w latach 2009-2011

 

Novatek - Nagroda LHS         Nagroda za 10 milionową tonę przewiezioną w 2013 r. po linii LHS

 

Novatek - Nagroda Akcenty 2014         Novatek Polska laureatem konkursu AKCENTY 2014