NOVATEK Green Energy przestrzega najwyższych standardów biznesowych. Stanowią one bowiem solidną podstawę w dążeniu do uczciwości i efektywności oraz zapewniają odpowiedzialne społecznie zarządzanie działalnością firmy.

Spółka ustanowiła skuteczny i przejrzysty system zasad biznesowych zgodnych z polskimi i międzynarodowymi standardami. Stworzone reguły obowiązują wszystkich pracowników, całą kadrę kierowniczą oraz Zarząd Novatek Green Energy. Przestrzegania tych zasad oczekujemy również od naszych Partnerów Biznesowych, którzy mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą reputację. W tym celu zostały stworzone standardy zarządzania procesami zakupowymi.

Spółka wyznaje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, którzy, podobnie jak NOVATEK Green Energy, powinni działać zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi i standardami etycznymi. Jako szczególnie ważne spółka wyznaje poszanowanie godności ludzkiej i przestrzeganie praw człowieka.

NOVATEK Green Energy, jako dostawca ekologicznych paliw, poprawia jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń, dlatego też spółka, przy wyborze dostawców, zwraca szczególną uwagę na poszanowanie środowiska naturalnego.

Powyższe zasady zostały zawarte w „Kodeksie postępowania dla Dostawców” i stanowią obowiązkowe kryteria stosowane przez spółkę NOVATEK Green Energy w procesie kwalifikacji kontrahentów, z którymi nawiązywana jest współpraca.

NOVATEK Green Energy oczekuje, że jej dostawcy będą z należytą starannością przestrzegać zasad przejrzystości i uczciwości biznesowej, etyki biznesowej i zrównoważonego rozwoju zawartych w Kodeksie.


KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o. ]

CODE OF CONDUCT FOR NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o. SUPPLIERS ]

[ OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o. ]

[ GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF COOPERATION WITH SUPPLIERS of NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o. ]