Aby zmienić ustawienia cookies z menu przeglądarki wybierz opcję Narzędzia (jeśli pasek menu jest niewidoczny, naciśnij Alt lub F10), a z otwartego menu wybierz pozycję Opcje internetowe.

 IE 1
W otwartym oknie wybierz zakładkę Prywatność i kliknij na niej w przycisk Zaawansowane.
IE 2
W otwartym okienku zaznacz opcje obsługi cookies zgodnie z własnymi preferencjami.
IE 3