Novatek PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za 9 miesięcy 2017 roku

6 października 2017

W ciągu 9 miesięcy 2017 roku produkcja węglowodorów spółki wyniosła 374,7 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 46,03 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 8,81 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W stosunku do analogicznego okresu 2016 roku produkcja węglowodorów zmniejszyła się o 30,4 mln boe czyli o 7,5%.
Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 47,02 mld m3, czyli o 1,6% więcej w porównaniu do dziewięciu miesięcy 2016 roku.
Ilość przetworzonego niestabilnego kondensatu gazowego w Zakładzie Purowski wyniosła 8,58 miliona ton, co stanowi spadek średniego dziennego przerobu o 7,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.


W ciągu 9 miesięcy 2017 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 5,25 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost średniego dziennego przerobu o 1,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku.

Według wstępnych danych, w ciągu 9 mięsięcy 2017 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 5,08 mln ton, w tym 3,06 mln ton nafty, 0,8 mln ton paliwa lotniczego i 1,17 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 260 tys. ton.

Według danych na dzień 30 września 2017 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1,38 miliarda metrów sześciennych gazu, a także 703 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów z jego przetworzenia.
 

Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

9m 2016

9m 2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

49,95

46,03

-7,8%

Płynne węglowodory [tys. ton]

9 387

8 806

-6,2%

Całość produkcji [mln BOE]

405,1

374,7

-7,5%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,48

1,37

-7,1%

 

***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w pierwszym kwartale 2017 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2017 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW