NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za 12 miesięcy 2018 roku

16 stycznia 2019

/Moskwa/ NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w ciągu 12 miesięcy 2018 roku.

W 2018 r. produkcja firmy NOVATEK wyniosła 548,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 68,81 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 11,8 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej), co przekłada się na wzrost całkowitej produkcji o 35,1 mln BOE czyli o 6,9% w porównaniu do 2017 r.

Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, wynosiła 72,12 mld m3 i była o 10,9% wyższa w porównaniu do 2017 roku. W Federacji Rosyjskiej w 2018 roku sprzedano 66,08 mld m3 gazu ziemnego, a wielkość sprzedaży LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 6,04 miliarda metrów sześciennych gazu. W 2017 roku sprzedaż LNG wyniosła 0,1 mld m3 w związku z rozpoczęciem wysyłki LNG z projektu Jamał LNG w dniu 8 grudnia 2017 r.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł 11,02 mln ton, co oznacza spadek o 3,7% w porównaniu do 2017 roku. W 2018 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 6,95 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi spadek o 0,2% w porównaniu do 2017 roku.

Według wstępnych danych, w 2018 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 6,82 mln ton, w tym 4 185 tys. ton nafty, 1 082 tysięcy ton paliwa lotniczego i 1 415 tysięcy ton oleju opałowego i oleju napędowego.

Według danych na dzień 31 grudnia 2018 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 2,2 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 854 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia. 
 

Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

2018

2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

68,81

63,4

8,5%

Płynne węglowodory [tys. ton]

11 800

11 774

0,2%

Całość produkcji [mln BOE]

548,4

513,3

6,9%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,5

1,41

6,9%

 

***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w 2018 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2018 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW