NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszym kwartale 2017 roku

10 kwietnia 2017

Moskwa, 10 kwietnia 2017 r. NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszym kwartale 2017 roku.

W pierwszym kwartale 2017 r. produkcja brutto firmy NOVATEK wyniosła 127,7 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 15,7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 2,97 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej), co przekłada się na spadek całkowitej produkcji o 11,8 mln BOE lub 8,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r.

Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego wzrosła o 18,8 mld m3 i była o 5,5% wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł 2,91 mln ton, co oznacza wzrost o 9,0% w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku.

W pierwszym kwartale 2017 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 1,77 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 0,4% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku.

Według wstępnych danych, w pierwszym kwartale 2017 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 1,84 mln ton, w tym 1,13 mln ton nafty, 305 tysięcy ton paliwa lotniczego i 402 tysięcy ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 134 tysięcy ton.

Według danych na dzień 31 marca 2017 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 0,1 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 524 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

 

Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

1 kw.
2016

1 kw.
2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

17,24

15,72

-8,8%

Płynne węglowodory [tys. ton]

3 208

2 967

-7,5%

Całość produkcji [mln BOE]

139,5

127,7

-8,5%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,53

1,42

-7,2%

 
 
***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w pierwszym kwartale 2017 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2017 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW