Novatek PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w I połowie 2017 roku.

10 lipca 2017

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku produkcja węglowodorów spółki wyniosła 252,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 31,04 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 5,88 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W stosunku do pierwszej połowy 2016 roku produkcja węglowodorów zmniejszyła się o 21,3 mln boe czyli o 7,8%.

Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 33,13 mld m3, czyli o 4,1% więcej w porównaniu do pierwszej połowy 2016 roku.

Ilość przetworzonego niestabilnego kondensatu gazowego w Zakładzie Purowski wyniosła 5,75 miliona ton, co stanowi spadek średniego dziennego przerobu o 8,9% w porównaniu z I połową 2016 roku.

W I połowie 2017 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 3,55 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost średniego dziennego przerobu o 0,8% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku.

Według wstępnych danych, w I połowie 2017 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 3,6 mln ton, w tym 2,19 mln ton nafty, 0,6 mln ton paliwa lotniczego i 0,81 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 191 tys. ton.

Według danych na dzień 30 czerwca 2017 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 0,58 miliarda metrów sześciennych gazu, a także 429 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów z jego przetworzenia.


Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

1 poł.
2016

1 poł.
2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

33,76

31,04

-8,0%

Płynne węglowodory [tys. ton]

6 327

5 885

-7,0%

Wszystkie węglowodory [mln boe]

273,6

252,3

-7,8%

Wszystkie węglowodory [mln boe/dzień]

1,50

1,39

-7,3%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek PAO w I połowie 2017 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2017 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW