NOVATEK OAO wygrał przetarg na prawo do eksploatacji na polu Njahartinskim

12 kwietnia 2016

NOVATEK OAO poinformował, że jego spółka zależna NOVATEK-JURCHAROWNIEFTIEGAZ OAO wygrała przetarg na koncesję poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów na Polu Njahartinskim. Czas trwania licencji wynosi 27 lat, a płatność za licencję została ustalona na 1 057 mln rubli.

Pole Njahartisnkie zlokalizowane jest w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym w sąsiedztwie Pola Jurcharowskiego, które jest eksploatowane również przez NOVATEK-JURCHAROWNIEFTIEGAZ OAO. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku, wydobywalne zasoby rezerw obszaru tej koncesji zgodnie z rosyjską klasyfikacją wynoszą do 215 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i ponad 70 milionów ton ciekłych węglowodorów.

Prezes Zarządu NOVATEK OAO Leonid Michelson powiedział:
"Nabycie tej licencji jest zgodne z naszą długoterminową strategią rozwoju, której celem jest efektywne rozszerzenie bazy zasobów w naszym głównym regionie wydobywczym. Istotny jest również fakt, że znaczną część tego pola stanowią ciekłe węglowodory”.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW