Novatek OAO uruchamia produkcję na Polu Jarudijskim.

1 grudnia 2015

/Moskwa/ Novatek OAO zakomunikował rozpoczęcie produkcji komercyjnej ze złóż Jarudijskich. Zaplanowano szybkie osiągnięcie najwyższego dziennego wydobycia ropy naftowej, co oznacza około 3,5 mln ton surowca w ujęciu rocznym.

Pole eksploatacyjne obejmuje: 36 odwiertów, infrastrukturę centralnego gromadzenia ropy naftowej i gazu, sieci przesyłowe, stację pompowania oraz gazociągi i rurociągi umożliwiające transport wydobytego surowca.

Prezes Zarządu Novatek OAO Leonid Michelson powiedział:
"Rozpoczęcie produkcji na Polu Jarudijskim jest ważnym kamieniem milowym w historii firmy jest to nasz pierwszy duży projekt naftowy. W ciągu ostatnich trzech lat bardzo intensywnie zwiększaliśmy produkcję płynnych węglowodorów, a uruchomienie eksploatacji Pola Jarudijskiego pozwoli nam utrzymać dwucyfrowy wzrost w przyszłym roku i będzie miało istotny pozytywny wpływ na poziom naszych przepływów pieniężnych. Ponadto wysokiej jakości bogate złoże i zastosowanie najnowocześniejszych technologii wiertniczych zapewnia nam bardzo niskie koszty wydobycia.”
 
Informacja o spółce YAREGO
Pole Jarudijskie jest eksploatowane przez YARGEO – spółkę joint venture Novatek OAO (51%) i Nefte Petroleum Limited (49%).
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW