NOVATEK OAO i Fundusz Jedwabnego Szlaku zamknęły transakcję sprzedaży udziałów w projekcie Jamał LNG

15 marca 2016

Moskwa. Novatek OAO ogłosił zamknięcie sprzedaży 9,9% udziałów w projekcie Jamał LNG chińskiemu Funduszowi Jedwabnego Szlaku za kwotę 1 087 mln euro.

Struktura akcjonariatu projektu po zamknięciu transakcji jest następująca: NOVATEK OAO – 50,1%, TOTAL – 20%, CNPC – 20%, Fundusz Jedwabnego Szlaku – 9,9%. Wcześniej, w grudniu 2015 roku, w ramach transakcji NOVATEK OAO otrzymał pożyczkę na 15 lat z Funduszu Jedwabnego Szlaku na sfinansowanie Projektu.
 
Informacja o projekcie Jamał LNG
Projekt Jamał LNG przewiduje budowę instalacji LNG o rocznej wydajności 16,5 mln ton rocznie, w oparciu o zasoby surowców w złożach Południowo-Tambejskich. Według standardów PRM rezerwy złóż na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały ocenione na 926 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Projekt jest obecnie w trakcie aktywnej budowy.
 
Informacja o Funduszu Jedwabnego Szlaku
Fundusz Jedwabnego Szlaku, założony w Pekinie w grudniu 2014 roku, zarządza kapitałem o wartości 40 mld dolarów i inwestuje go w akcje i instrumenty dłużne średnio i długoterminowe. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w projekty w dziedzinie infrastruktury, energii, przemysłu i finansów, które mają istotne znaczenie dla powiązań gospodarczych Chin z resztą świata.
 
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW