Najdynamiczniej rozwijająca się firma energetyczna

11 grudnia 2012
Rosyjski Novatek od kilku lat sukcesywnie zwiększa wydobycie i sprzedaż gazu ziemnego. W 2011 roku NOVATEK OAO został uznany za najszybciej rozwijający się koncern energetyczny świata według prestiżowego rankingu PFC Energy. Zwiększone wydobycie gazu ziemnego Novatek wiąże się z rosnącym wydobyciem gazu płynnego, który w naturalny sposób powstaje w złożach. Znacząca część tego gazu trafia do Polski, gdzie spółka Novatek także osiąga imponujące wyniki sprzedażowe.
 
Novatek OAO to największa prywatna firma w Rosji. Według PFC Energy, która od dwunastu lat sporządza ranking największych według wartości rynkowej koncernów publicznych branży energetycznej, rosyjski Novatek jest najdynamiczniej rozwijającym się koncernem energetycznym na świecie. W 2010 roku spółka zanotowała wzrost wartości o 94%, co było największą zmianą wśród energetycznych gigantów. Następny rok przyniósł wzrost o kolejne 12%, a wartość spółki szacowana jest na 37,2 mld dol. W tym samym czasie Gazprom stracił na wartości 19%.
Od początku 2012 roku spółka Novatek OAO wciąż zwiększa wydobycie gazu i po trzech pierwszych kwartałach tego roku odnotowała ponad 21-procentowy wzrost zarówno obrotów jak i zysku.
 
Wraz z wydobyciem gazu ziemnego pozyskiwany jest również gaz płynny, bowiem węglowodory składające się na mieszaninę LPG znajdują się także w złożach Novatek. Dlatego też wraz ze wzrostem wydobycia gazu ziemnego rośnie ilość pozyskiwanego LPG. Przy wykorzystaniu własnego taboru wagonów kolejowych gaz LPG Novatek eksportowany jest do Polski, gdzie jest dystrybuowany dalej przez spółkę-córkę Novatek Polska. Bardzo dynamiczny rozwój firmy Novatek dotyczy również naszego kraju, gdzie Novatek Polska otrzymała Certyfikat Dynamiczna Firma, przyznawany przez HBI Polska na postawie oceny dynamiki wzrostu przedsiębiorstwa w ostatnich 3 latach. W obliczeniach brane były pod uwagę kluczowe dane finansowe – obrót i zysk firmy oraz wzrost zatrudnienia w latach 2009-2011.
 
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku zwiększyliśmy wartość sprzedaży o 33% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku – mówi Prezes Novatek Polska Dariusz Bratoń.
 
Większość naturalnego gazu LPG Novatek trafiła do naszych baków, bowiem autogaz Novatek cieszy się coraz większą popularnością, głównie z uwagi na stabilne i wysokie parametry jakościowe. Należy jednak pamiętać, że gaz LPG nie jest wykorzystywany wyłącznie w motoryzacji – około 25% tego surowca trafiło do butli gazowych oraz do instalacji zbiornikowych używanych zarówno do celów grzewczych, jak i przemysłowych. LPG jest bowiem atrakcyjnym, a zarazem ekologicznym źródłem energii, coraz częściej wykorzystywanym zarówno przez przedsiębiorców, jak i w gospodarstwach domowych, które nie mają dostępu do gazu ziemnego i świadomie, z uwagi na zanieczyszczenie, rezygnują np. z oleju opałowego czy też węgla.
 
Spółka Novatek OAO w 2011 roku wydobyła 53,5 mld m3 gazu, co daje wzrost o ponad 40% w stosunku do roku 2010. Do 2020 roku planuje wydobywać aż 112,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, co oznacza zwiększającą się z roku na rok produkcję gazu płynnego, którego eksport do Polski również będzie sukcesywnie rósł.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW