Informacja o zmianie nazwy firmy na NOVATEK Green Energy Sp. z o.o.

3 lutego 2020

Uprzejmie informujemy, że z dn. 03.02.2020 r. zmianie ulega nazwa naszej spółki na NOVATEK Green Energy Sp. z o.o., co wynika z rozszerzenia geograficznego zasięgu działalności firmy i jej dynamicznego rozwoju nie tylko na polskim rynku. Ponadto nowa nazwa doskonale odzwierciedla ekologiczny charakter oferowanych produktów. Wyjątkowa energia jaką jest gaz płynny (LPG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG) pozwala spełniać najwyższe standardy i normy środowiskowe.

Cieszymy się, że jako spółka dostarczająca ekologiczne paliwa napędowe współtworzymy na europejskim runku zrównoważony transport drogowy oraz morski. Ponadto czyste paliwa gazowe, które dostarczamy do ogrzewania oraz do procesów produkcyjnych stanowią realną alternatywę i pozytywnie wpływają na środowisko. Przy okazji pragniemy podziękować wszystkim naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, którzy podobnie jak my z zaangażowaniem i odpowiedzialnością podchodzą do spraw związanych z pozytywnym wpływem na ekosystem, który wspólnie kształtujemy.

Wierzymy, że nowa nazwa – NOVATEK Green Energy – będzie nas wspierać w realizacji strategii spółki oraz w osiąganiu ambitnych celów biznesowych i społecznych, które przed sobą stawiamy. Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie nazwy firmy, natomiast dotychczasowy numer NIP, adres spółki oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW