Uchwały antysmogowe - objaśnienie pojęć

I. Klasa kotłów

Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kotły podzielone są ze względu na wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska.
Kotły/piece klasy 5 mają najniższe dopuszczalne ilości zanieczyszczeń wg ww. normy, co oznacza, że są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla zdrowia. Kotły klasy 3 i 4 mają większe dopuszczalne ilości zanieczyszczeń wg ww. normy.

Graniczne wartości emisji określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690) – odnośnik: [ otwórz ].

Graniczne wartości emisji
 

Sposób zasilania paliwem

Graniczne wartości emisji a)

mg/m3 przy 10% O2 b)

CO

OGC

Pył

Ręczny

700

30

60

Automatyczny

500

20

40

a) Potwierdzenie spełnienia granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.
b) Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbarów oraz gazu suchego.

 

II. Ekoprojekt

Ekoprojekt zawiera wymagania techniczne dla instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Zostały one jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Ekoprojekt określa minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.
Odnośnik do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe: 
otwórz ].

Informacje udostępnione na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat wymagań ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe – odnośnik: otwórz ]. 

Wyszukiwarka instalacji grzewczych spełniających wymagania ekoprojektu udostępniona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – odnośnik: otwórz ].