Zestawienie cen FCA

[zł/t]

Notowania od 01.01.2019: ceny netto z opłatą zapasową (99,00 PLN/t), bez akcyzy (670,00 PLN/t) i opłaty paliwowej (164,61 PLN/t).
Notowania od 01.01.2018: ceny netto z opłatą zapasową (99,00 PLN/t), bez akcyzy (670,00 PLN/t) i opłaty paliwowej (162,27 PLN/t).

Notowania od 01.01.2015: ceny netto z opłatą zapasową (99,00 PLN/t), bez akcyzy (670,00 PLN/t) i opłaty paliwowej (159,71 PLN/t).
Notowania od 01.01.2014: ceny netto bez akcyzy (695 PLN/ t) i opłaty paliwowej (134,44 PLN/t).
Notowania do 31.12.2013: propan-butan (norma EN-589) z akcyzą i opłatą paliwową.