Novatek Polska umożliwia wnoszenie opłat za zużyty gaz płynny, jak również za gaz dostarczony do przydomowych zbiorników.

W zależności od potrzeb i częstotliwości zużycia gazu LPG, każdy z użytkowników przydomowych instalacji na gaz płynny Novatek może wybrać najlepszy dla siebie system rozliczeń. Nasi specjaliści służą każdemu Klientowi pomocą w doborze najbardziej optymalnego sposobu płatności. Dane kontaktowe do doradców w poszczególnych regionach znajdują się w zakładce Kontakt.


GASPROFIT
OPŁATA ZA ZUŻYTY GAZ

W ramach usługi GasProfit użytkownicy przydomowych instalacji zbiornikowych płacą wyłącznie za zużyty gaz płynny. Zintegrowany z gazomierzem zaawansowany system telemetryczny odczytuje na bieżąco stan zużycia LPG w danym zbiorniku i zdalnie przekazuje szczegółowe dane do Działu Obsługi Klienta Novatek. Na tej podstawie wystawiana jest raz w miesiącu faktura, która dokładnie odpowiada ilości gazu płynnego zużytego w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto specjaliści Novatek czuwają nad poziomem gazu w zbiorniku i organizują dostawy LPG w najbardziej optymalnym momencie.

 

  Sposoby rozliczeń za LPG

 Zalety usługi GasProfit:

  • Klienci nie ponoszą od razu kosztu napełnienia całego zbiornika.
  • Brak potrzeby kontrolowania poziomu gazu w zbiorniku przez użytkownika.
  • Brak konieczności dokonywanie zamówień przez Klienta.
  • Organizacja dostaw LPG w odpowiednim czasie przez pracowników Novatek.
  • Efektywne zarządzanie kosztami energii i łatwe planowanie wydatków, dzięki comiesięcznemu rozliczaniu  wyłącznie za zużyty gaz.
  • Brak opłat za gaz podczas dłuższych nieobecności Klienta.
 

GASPREPAID I GASPREPAID PLUS – OPŁATA ZA DOSTARCZONY GAZ  

Novatek Polska oferuje swoim Klientom również alternatywne usługi GasPrepaid i GasPrepaid Plus, w ramach których opłata za gaz wnoszona jest jednorazowo po napełnieniu zbiornika, w oparciu o dostarczoną ilość LPG. Decydując się na usługę GasPrepaid, kontrola ilości gazu w zbiorniku oraz konieczność pamiętania o nowej dostawie spoczywa na użytkowniku. Gaz zamawiany jest przez Klienta, gdy ilość paliwa w zbiorniku spadnie do poziomu 30%.
 
W przypadku usługi GasPrepaid Plus nad ilością gazu w zbiorniku czuwają zdalnie pracownicy Novatek, którzy w porozumieniu z Klientem organizują dostawy gazu w najbardziej optymalnym momencie.