Wykaz rabatów na kolejne lata dla użytkowników instalacji przydomowych
rozliczających się w m3

Cena bazowa brutto

 

11,69 zł/m3

Za ilość zużytego gazu w poprzednim okresie rozliczeniowym

Rabat brutto [zł/m3]

Cena m3 brutto
[zł/m3]

260-400 m3 (1000-1500 litrów)

1,00

10,69

400-530 m3 (1500-2000 litrów)

1,50

10,19

530-790 m3 (2000-3000 litrów)

2,00

9,69

powyżej 790 m3 (3000 litrów)

2,50

9,19