Stacja LNG

Gaz LNG to atrakcyjne źródło energii dla zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych na terenach niezgazyfikowanych. W celu dostarczenia gazu LNG w te miejsca buduje się specjalne stacje regazyfikacyjne, które wyposażone są w zbiorniki kriogeniczne oraz zestaw parownic, umożliwiających zmianę stanu skupienia gazu z ciekłego na lotny. Gaz po regazyfikacji dostarczany jest do poszczególnych odbiorców. Coraz większe zainteresowanie takim rozwiązaniem wykazują zakłady przemysłowe z branż: spożywczej, budowlanej, energetycznej, paliwowej, szklarniowej, cementowej i wielu innych.
 

Instalacja stacji regazyfikacji LNG - schemat 

Stacja regazyfikacji LNG

1. Cysterna kriogeniczna
Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia.
2. Zbiorniki kriogeniczne 
Pionowe lub poziome zbiorniki kriogeniczne o pojemnościach od 30 m3 do ok. 100 m3. Służą do magazynowania gazu w postaci skroplonej.
3. Parownice atmosferyczne
Służą do zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy, a ich wydajność określana jest na podstawie zapotrzebowania urządzeń odbiorcy.
4. Stacja redukcyjno-pomiarowa
Wykorzystywana jest w celu uzyskania odpowiednich parametrów gazu. Na stacji następuje ogrzanie gazu, przefiltrowanie, po czym ciśnienie zostaje zredukowane do wymaganego. Licznik mierzy gaz zakupiony przez klienta w Nm3, dlatego procedura rozliczenia za zużyty gaz wygląda niemal identycznie jak w przypadku odbioru gazu z krajowej sieci przesyłowej.
5. Nawanialnia
Służy do nawaniania gazu związkiem THT (tetrahydrotiofen), który ma charakterystyczny i trwały zapach.