Kalkulator w ofercie GASPROFIT

Użytkownicy przydomowych instalacji zbiornikowych na gaz płynny, którzy rozliczają się za zużyty gaz w ramach oferty GASPROFIT mają prawo do skorzystania z atrakcyjnych rabatów. Zniżki przysługują po upływie okresu, na który ustalona została w umowie stała cena gazu.


Zgodnie z obowiązującą polityką rabatową można uzyskać atrakcyjne zniżki za ilość gazu zużytego w poprzednim okresie rozliczeniowym. Dodatkowy upust przysługuje za wybór 7-dniowego terminu płatności oraz szybką decyzję dotyczącą wyboru oferty GasProfit. Wartości poszczególnych rabatów znajdują się w wykazie widocznym pod kalkulatorem.

UWAGA:

Obliczenia dokonywane są w odniesieniu do bieżącej ceny bazowej gazu za m3, która może ulec zmianie w przyszłości.

System domyślnie oblicza szacowane roczne zużycie propanu, na podstawie zeszłorocznego zużycia lub w przypadku nowych Klientów na podstawie prognozowanych ilości.

 

Aktualna cena brutto za m3 gazu: 11,69 zł

m3
lub
litrów
Wykaz rabatów:

Za szybką decyzję Rabat brutto [zł/m3]
Podpisanie umowy w dniu przedstawienia oferty Gasprofit
0,30 
Za skrócony termin płatności Rabat brutto [zł/m3]
Rabat za 7 dniowy termin płatności
0,50 
Za ilość zużytego gazu w poprzednim okresie rozliczeniowym Rabat brutto [zł/m3]
zakup roczny 260-400 m3 (1000-1500 litrów) 1,00 
zakup roczny 400-530 m3 (1500-2000 litrów) 1,50 
zakup roczny 530-790 m3 (2000-3000 litrów) 2,00 
zakup roczny powyżej 790 m3 (3000 litrów) 2,50 

Uwaga: wyżej wymienione rabaty sumują się!