Zmiana taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego od 1 listopada 2019 roku

17 października 2019

Informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy na gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz wysokości stawek przyłączeniowych i opłat za usługi dystrybucji, zarówno dla klientów indywidulanych jak i przedsiębiorców. Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 listopada 2019 r. przez dwanaście miesięcy.

W nowej taryfie udało nam się powstrzymać wzrost ceny gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych w gospodarstwach domowych i utrzymać na niezmienionym poziomie. Obniżeniu uległy stawki przyłączeniowe dla firm, a opłaty za przyłącza dla gospodarstw domowych pozostały na tym samym poziomie.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy.

Kopia dokumentu zatwierdzonego przez Urząd Regulacji Energetyki do pobrania

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW