Rozpoczęcie eksploatacji gazu ze złoża Jaro-Jachinskoje

15 kwietnia 2015

/Moskwa/ Arcticgas będący spółką joint venture Novatek OAO i spółki Gazprom Nieft rozpoczyna wydobycie gazu ze złoża Jaro-Jachinskoje, które jest trzecim tego typu polem eksploatowanym jako wspólne przedsięwzięcie. Dokonano na nim 37 odwiertów i wybudowano niezbędną infrastrukturę gazową w postaci urządzeń do obróbki oraz przechowywania gazu i kondensatu gazowego.

Już w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma zostać osiągnięty planowany dzienny poziom wydobycia wynoszący 7,7 mld m3 gazu ziemnego i 1,3 mln ton kondensatu gazowego rocznie.
 
Prezes Zarządu Novatek OAO Leonid Michelson powiedział: "W rekordowo krótkim czasie udało nam się uruchomić w ramach projektu „Articgas” , trzy duże pola eksploatacyjne o łącznej zdolności produkcyjnej 28 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 7 mln ton kondensatu gazowego rocznie. Stanowi to ponad 25 procent obecnego wydobycia kondensatu w Rosji i 4 procent wydobycia gazu w 2014 roku i będzie ważnym czynnikiem wzrostu produkcji spółki Novatek w 2015 roku oraz przyczyni się znacząco do realizacji planów pionowej integracji łańcucha dostaw kondensatu gazowego.”
 

O spółce ARCTICGAS

Arcticgas posiada koncesje na poszukiwanie i produkcję węglowodorów na polach Samburgskoje, Ewo-Jachinskoje, Jako-Jachinskoje i Północno-Czaselskoje. Na dzień 31 grudnia 214 roku potwierdzone rezerwy Arcticgasu szacowane były według standardów PRMS na 695 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 127 mln ton ciekłych węglowodorów.
 
Pierwszy etap eksploatacji w obszarze koncesji Samburgskoje został uruchomiony w kwietniu 2012 roku, drugi etap rozpoczęto w grudniu 2012 roku, a następnie trzeci etap we wrześniu 2014 roku. Jego roczne moce produkcyjne to około 7 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 0,9 mln ton kondensatu gazowego.
 
Pierwszy etap eksploatacji pól Urengojskoje w ramach koncesji Samburgskoje rozpoczęto w kwietniu, a drugi w grudniu 2014 roku. Jego roczne moce produkcyjne to około 13 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 4,7 mln ton kondensatu gazowego.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW