Program Zapobiegania Wypadkom „O mały włos”

26 czerwca 2015

 

Novatek Polska Sp. z o.o. uruchomił program „O mały włos”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i kontrahentów. “O mały włos” to incydenty, w których nastąpiło potencjalne niebezpieczeństwo, ale do wypadku nie doszło lub te, które w przyszłości mogą go spowodować. Elementem akcji jest informowanie o niebezpiecznych sytuacjach, zachowaniach i zdarzeniach typu „o mały włos”, aby zapobiegać im w przyszłości. Dzieląc się doświadczeniami z innymi można bowiem uchronić współpracowników przed prawdziwym wypadkiem.
 
Spółka Novatek Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, od kilku już lat angażuje się w działania związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Wspiera akcje społeczne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania butli gazowych oraz regularnie współpracuje ze strażą pożarną.

Zdarzenie typu „o mały włos” samo w sobie nie powoduje jeszcze wypadku czy powstania szkody, należy jednak pamiętać, że może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia ludzi lub strat materialnych w przyszłości, dlatego też należy zrobić wszystko, aby temu zapobiec.

Z uwagi na charakter naszej działalności biznesowej jesteśmy w pełni świadomi ewentualnych zagrożeń, a bezpieczeństwo naszych pracowników oraz kontrahentów ma dla nas priorytetowe znaczenie i jest traktowane z największą powagą –
powiedział Prezes Zarządu Novatek Polska Dariusz Bratoń.

W ramach programu spółka przygotowała konkurs, w którym można zgłaszać wszystkie zdarzenia potencjalnie niebezpieczne wraz z propozycją zmian. Uczestnikami konkursu są pracownicy Novatek Polska, kierowcy firmy TSL transportujący gaz LPG Novatek oraz obsługa Terminalu Novatek Północ. Zaangażowanie, dobre pomysły, a przede wszystkim troska o dobro własne i innych zostaną docenione i odpowiednio nagrodzone!

Wszelkie sugestie i zgłoszone propozycje zmian zostaną bardzo wnikliwie przeanalizowane a następnie wdrożone zostaną działania odpowiednie do zgłoszonego problemu. Ponadto, w ramach prowadzonej akcji firma przewiduje szereg spotkań i szkoleń poświęconych problemom bezpieczeństwa.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW