Pierwsza neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla stacja tankowania LNG NOVATEK w Europie

1 grudnia 2020

Moskwa, 1 grudnia 2020 r. Firma NOVATEK PAO poinformowała, że jej spółka zależna Novatek Green Energy posiada pierwszą neutralną1 pod względem emisji CO2 stację tankownia LNG w Rostocku w Niemczech.

Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla kompensacje ze starannie dobranego portfela projektów redukcji emisji, w tym projektów wytwarzania energii wiatrowej w krajach rozwijających się, zostaną wykorzystane do zrekompensowania śladu węglowego LNG sprzedawanego klientom końcowym. Certyfikacja projektów redukcji emisji będzie prowadzona zgodnie z wiarygodnym międzynarodowym standardem „Verified Carbon Standard”, czyli VCS.

W ramach swojej długofalowej strategii NOVATEK realizuje plan stworzenia sieci stacji tankowania LNG w Europie w celu zaopatrzenia transportu ciężkiego w paliwo przyjazne dla środowiska w kluczowych punktach komunikacyjnych w Niemczech i w Polsce. W chwili obecnej na rynku europejskim działa sieć sześciu stacji tankownia LNG Novatek oraz 19 stacji regazyfikacyjnych spółki.

„Biorąc pod uwagę rolę gazu, jako najbardziej przyjaznego środowisku kopalnego źródła energii, NOVATEK aktywnie rozwija sieć stacji tankownia LNG zarówno w Rosji, jak i w Europie” – powiedział Lew Feodosjew, Pierwszy Wiceprezes Zarządu NOVATEK.

„Nasz flagowy projekt Jamał LNG jest już jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska zakładów LNG na świecie. Niedawno opublikowaliśmy nasze cele środowiskowe i klimatyczne2 na okres do 2030 r., które mają przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów zmian klimatycznych. Uruchomienie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla stacji tankowania LNG w portowym mieście Rostock to kolejny krok w wysiłkach firmy NOVATEK zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego i podążaniu ku niskoemisyjnej przyszłości”.

(1) Termin „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla” oznacza, że Novatek Green Energy zrównoważył emisje gazów cieplarnianych w następujących obszarach: transport LNG ze źródła dostaw do terminali LNG w Europie, do stacji paliw, eksploatacja stacji oraz ostateczne zużycie LNG przez odbiorców końcowych.
(2) Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 
www.novatek.ru/en/development/ 

 pdf icon  Certificate First Climate

 pdf icon  Certificate of Verified Carbon Unit Retirement

***

NOVATEK PAO – największy niezależny producent gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”. Za sprzedaż gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) w krajach europejskich odpowiada spółka zależna NOVATEK Green Energy z siedzibą w Krakowie. Polska firma prowadzi działalność od 2010 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku gazu, zapewniając klientom stałe i bezpieczne dostawy gazu o najwyższej jakości. Kluczową przewagą konkurencyjną firmy jest jej wieloletnie doświadczenie w logistyce i sprzedaży gazu, a także profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów w zakresie budowy i eksploatacji stacji tankowania LNG, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz stacji regazyfikacji LNG.


 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177