Oświadczenie spółki Novatek Green Energy

29 kwietnia 2022

Informujemy, że spółka Novatek Green Energy, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo swoich Klientów, podjęła wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić państwowym spółkom PGNIG oraz PSG szybkie i sprawne przywrócenie dostaw gazu do mieszkańców 10 gmin. Pragniemy podkreślić, że decyzja o wstrzymaniu dostaw gazu do tych gmin wynikała tylko i wyłącznie z wykonania decyzji Ministra MSWiA z dnia 25 kwietnia 2022 roku, w sprawie wpisania Novatek na polską listę sankcyjną. W przeciwnym wypadku zarówno spółka, jak i jej klienci narażeni byliby na ogromne konsekwencje finansowe (kara do 20 mln złotych) oraz odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia.

Pragniemy zwrócić uwagę na kwestię innych zagrożeń, jakie wiążą sią z nałożonymi sankcjami. Istotne i bardzo realne niebezpieczeństwo związane jest z pozbawieniem spółki kontroli i uniemożliwienie dalszego transportu i rozładunku ok. 500 wagonów kolejowych napełnionych gazem płynnym LPG, które legalnie wjechały na teren Polski. Z powodu właściwości fizykochemicznych gazu LPG, w przypadku dłuższego postoju tych wagonów na torach, wzrostu temperatury zewnętrznej, a poprzez to wzrostu ciśnienia gazu w wagonach, może dojść do samoistnego upuszczania gazu do atmosfery, a także jego zapłonu, co skutkowałoby potężnym i trudnym do opanowania pożarem. W związku z powyższym zagrożeniem uważamy, że należy podjąć niezwłocznie działania, aby zgromadzony w cysternach kolejowych gaz propan-butan w ilości ok. 40 milionów litrów dotarł bezzwłocznie i bezpiecznie do terminali przeładunkowych. Oczywiście z uwagi na nałożone sankcje spółka Novatek Green Energy nie może podjąć żadnych działań w tym zakresie.

Gaz znajdujący się ww. cysternach kolejowych pośrednio miał trafić na stacje paliw w całej Polsce oraz do butli gazowych, które są wykorzystywane w wielu polskich gospodarstwach domowych, bowiem spółka Novatek Green Energy jest jednym z kluczowych dostawców autogazu w Polsce i dysponuje jedną z największych i najnowocześniejszych rozlewni gazu w butlach o przepustowości 300 tysięcy butli miesięcznie.

Z uwagi na charakter działalności, bezpieczeństwo zawsze było traktowane priorytetowo i z najwyższą powagą przez Novatek Green Energy. W tym celu spółka stworzyła i wdrożyła szereg procedur, których przestrzeganie w obecnym stanie prawnym, po nałożeniu sankcji i szeregu wynikających z nich ograniczeń nie jest w stanie realizować. Dotyczy to między innymi zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dwóch terminali przeładunkowych gazu płynnego należących do spółki. Są one zakładami wysokiego ryzyka z uwagi na magazynowany gaz, a powstałe zagrożenia wynikają między innymi z pozbawienia ich dostępu do energii elektrycznej.

Pomimo utrudnień wynikających z braku dostępu do podstawowych środków komunikacji, tj. Internetu i telefonów, spółka Novatek Green Energy stara się informować na bieżąco odpowiednie sztaby kryzysowe o pojawiających się zagrożeniach.

 

 [ POBIERZ OŚWIADCZENIE ]

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW