Novatek zawarł długoterminową umowę na dostawy jamalskiego LNG do firmy ENGIE

2 czerwca 2015

Moskwa. Novatek OAO poinformował o podpisaniu długoterminowej umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) pomiędzy spółką córką Novatek Gas & Power, należącą w 100% do Novatek OAO a spółką ENGIE (dawniej GDF SUEZ).
 
23-letnia umowa przewiduje dostawy LNG na poziomie 1 miliona ton LNG rocznie, który Novatek Gas & Power nabędzie od spółki Jamał LNG zgodnie z wcześniej podpisaną umową. LNG będzie dostarczany do FOB Montoir-de-Bretagne (zachodnie wybrzeże Francji), gdzie nastąpi przeładunek na tankowce należący do firmy ENGIE.
 
Prezes Zarządu Novatek OAO Leonid Michelson powiedział: "Zawarcie kolejnej wieloletniej umowy dotyczącej sprzedaży produktów w ramach projektu Jamał LNG zapewnia zrównoważenie portfela dostaw i przyczynia się do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla projektu. Firma ENGIE jest niezwykle wiarygodnym partnerem i spodziewamy się, że nasza współpraca pozwoli nam zyskać dodatkowe doświadczenie w zakresie sprzedaży LNG”.
 
Gerard Mestrallet, Dyrektor Generalny ENGIE, oświadczył: "Podpisanie tej umowy jest ważnym wydarzeniem zarówno dla firmy ENGIE jak i Novatek. Pozwoli nam na uzupełnienie oraz dywersyfikację długoterminowego portfela dostaw i umożliwi zaspokojenie wciąż rosnącego zapotrzebowania naszych klientów na przyjazne dla środowiska paliwo”.

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW