NOVATEK tworzy firmę Maritime Arctic Transport

18 maja 2018

Rada Dyrektorów Novatek PAO podjęła decyzję o utworzeniu własnej firmy transportowej o nazwie Maritime Arctic Transport w celu zarządzania i optymalizacji kosztów transportu, budowania unikalnych kompetencji w zakresie arktycznej żeglugi i scentralizowania zarządzania flotą.


Prezes Zarządu Novatek PAO Leonid Michelson powiedział: „Długoterminowa strategia rozwoju NOVATEK przewiduje znaczny wzrost produkcji LNG z dużej bazy zasobów węglowodorów spółki zlokalizowanej w strefie arktycznej na Półwyspach Jamalskim i Gydan o więcej niż 55 milionów ton rocznie do 2030 roku. Dlatego organizacja skutecznego transportu morskiego na Morzu Północnym jest jednym z naszych priorytetów. Stworzenie własnej firmy transportowej w pełni wspiera ten cel i zoptymalizuje koszty żeglugi oraz zapewni zrównoważoną, scentralizowaną strukturę zarządzania, aby poprawić konkurencyjność projektów arktycznych NOVATEK".

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW