Novatek Polska dywersyfikuje usługi i sposób rozliczenia za LPG do ogrzewania

20 lipca 2015

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników instalacji zbiornikowych na gaz płynny firma Novatek Polska wprowadziła nowe dogodne formy rozliczania się za LPG wykorzystywany do ogrzewania gospodarstw domowych.

Najnowsza usługa GasProfit umożliwia wnoszenie płatności dopiero po zużyciu gazu, dzięki czemu użytkownicy nie muszą od razu ponosić kosztu napełnienia całego zbiornika. Zintegrowany z gazomierzem zaawansowany system telemetryczny odczytuje na bieżąco stan zużycia LPG w danym zbiorniku i zdalnie przekazuje szczegółowe dane do Działu Obsługi Klienta Novatek. Na tej podstawie wystawiana jest raz w miesiącu faktura, która dokładnie odpowiada ilości gazu płynnego zużytego w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto specjaliści Novatek czuwają nad poziomem gazu w zbiorniku i organizują dostawy LPG w najbardziej optymalnym momencie. Comiesięczne rozliczanie wyłącznie za zużyty gaz umożliwia łatwe zarządzanie kosztami energii w danym gospodarstwie domowym i planowanie wydatków. Gdy Klient wyjedzie na dłuższy czas i nie korzysta z gazu, opłaty za LPG nie są naliczane.
 
Novatek Polska oferuje swoim Klientom również alternatywne usługi GasPrepaid i GasPrepaid Plus, w ramach których opłata za gaz wnoszona jest jednorazowo po napełnieniu zbiornika, w oparciu o dostarczoną ilość LPG. Decydując się na usługę GasPrepaid, kontrola ilości gazu w zbiorniku oraz konieczność pamiętania o nowej dostawie spoczywa na użytkowniku. Gaz zamawiany jest przez Klienta, gdy ilość paliwa w zbiorniku spadnie do poziomu 30%. W przypadku usługi GasPrepaid Plus nad ilością gazu w zbiorniku czuwają zdalnie pracownicy Novatek, którzy w porozumieniu z Klientem organizują dostawy gazu w najbardziej optymalnym momencie.
 
W zależności od potrzeb i częstotliwości zużycia gazu LPG każdy z Klientów może wybrać obecnie najlepszy dla siebie system rozliczeń za gaz płynny. Również specjaliści Novatek służą każdemu użytkownikowi pomocą w doborze najbardziej optymalnego systemu płatności.
Więcej informacji na temat zalet poszczególnych form rozliczeń można znaleźć na specjalnie dedykowanej temu zagadnieniu podstronie.
 
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW