NOVATEK PAO podpisał z władzami Kamczatki umowę o współpracy

23 października 2017

NOVATEK PAO podpisał umowę z władzami Kamczatki w sprawie utworzenia na półwyspie morskiego terminalu przeładunkowego skroplonego gazu ziemnego. Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu spółki Novatek PAO Leonida Michelsona i gubernatora Kamczatki Władimira Iljuchina.

Strony zobowiązały się do stworzenia warunków organizacyjnych i ekonomicznych do budowy na wschodnim wybrzeżu półwyspu kamczackiego terminalu przeładunkowego LNG z arktycznych metanowców na zwykłe gazowce.

Jak podkreślił Leonid Michelson „Poprzez optymalizację logistyki transportowej budowa terminalu uczyni dostawy LNG z Arktyki bardziej opłacalnymi, będzie stymulować rozwój Północnej Drogi Morskiej, stworzy duży hub dla dostaw LNG do odbiorców w regionie Azji i Pacyfiku”

Realizacja umowy jest ukierunkowana również na rozwój infrastruktury transportowej, połączeń handlowo-gospodarczych oraz naukowo-technicznych Kamczatki, stworzenie dodatkowych miejsc pracy, a także warunków do gazyfikacji regionu poprzez wykorzystanie gazu w elektrowniach i w gospodarce komunalnej półwyspu.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW