NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za pierwszy kwartał 2019 roku

10 kwietnia 2019

/Moskwa/ NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszym kwartale 2019 roku.

W pierwszym kwartale 2019 r. produkcja firmy NOVATEK wyniosła 147,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 18,66 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 2,99 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej), co przekłada się na wzrost całkowitej produkcji o 14,6 mln BOE czyli o 11% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r.

Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, wynosiła 22,18 mld m3 i była o 9,5% wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku. W Federacji Rosyjskiej w pierwszym kwartale 2019 roku sprzedano 18,77 mld m3 gazu ziemnego, a wielkość sprzedaży LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 3,41 miliarda metrów sześciennych gazu.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł 2,69 mln ton, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku. W pierwszym kwartale 2019 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 1,76 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi spadek o 0,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku.

Według wstępnych danych sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 1,8 mln ton, w tym 1 159 tys. ton nafty, 272 tysięcy ton paliwa lotniczego i 366 tysięcy ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 1 128 tys. ton ropy oraz 372 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego .

Według danych na dzień 31 marca 2019 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 0,8 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, w tym LNG, a także 772 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

 

1 kw. 2019

1 kw. 2018

Zmiana, %

Gaz ziemny [mld m3]

18,66

16,51

13,0%

Płynne węglowodory [tys. ton]

2 987

2 936

1,7%

Całość produkcji [mln BOE]

147,1

132,5

11,0%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,63

1,47

11,0%

 

Sprzedaż gazu w mld m3

 

1 kw. 2019

1 kw. 2018

Zmiana, %

Całkowita sprzedaż gazu

22,18

20,26

9,5%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

18,77

19,31

-2,8%

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

3,41

0,96

255,6%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w pierwszym kwartale 2019 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2019 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW