Novatek PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za 12 miesięcy 2017 roku

16 stycznia 2018

Moskwa. W 2017 roku produkcja węglowodorów spółki wyniosła 513,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 63,39 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 11,77 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do roku 2016 produkcja węglowodorów spadła o 33,7 mln boe czyli o 6,2%.

Wielkość sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, według wstępnych danych wyniosła 65,01 mld metrów sześciennych, czyli o 0,5% więcej niż w 2016 roku. W grudniu 2017 r. po uruchomieniu produkcji na pierwszym etapie Yamal LNG, NOVATEK sprzedał pierwszą partię LNG.

Ilość przetworzonego niestabilnego kondensatu gazowego w Zakładzie Purowski wyniosła 11,4 miliona ton, co stanowi spadek o 7,4% w porównaniu do 2016 roku.

W 2017 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 6,9 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 0,9% w porównaniu z 2016 rokiem.

Według wstępnych danych, w 2017 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 6,74 mln ton, w tym 4,1 mln ton nafty, 1,1 mln ton paliwa lotniczego i 1,52 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 342 tys. ton.

Według danych na dzień 31 grudnia 2017 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1 miliard metrów sześciennych gazu, a także 0,75 mln ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

2016

2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

67,65

63,69

-6,3%

Płynne węglowodory [tys. ton]

12 441

11 772

-5,4%

Całość produkcji [mln BOE]

547,0

513,3

-6,2%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,49

1,41

-5,9%

 

 

***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek PAO w 2017 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 201& rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW