Novatek PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za 12 miesięcy 2016 roku.

13 stycznia 2017

W 2016 roku produkcja węglowodorów spółki wyniosła 537,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 66,1 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 12,4 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do roku 2015 produkcja zwiększyła się o 16,3 mln boe, czyli o 3,1%, natomiast produkcja gazu ziemnego spadła o 1,8 mld metrów sześciennych, czyli o 2,7%, a produkcja płynnych węglowodorów wzrosła o 3,4 mln ton, czyli o 36,8%.

Ilość przetworzonego niestabilnego kondensatu gazowego w Zakładzie Purowski wyniósła 12,4 miliona ton, co stanowi wzrost o 3,1 % w porównaniu z 2015 rokiem.

W 2016 roku w kompleksie Ust-Ługa (zwanym dalej ”Kompleks”) przetworzono 6,9 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 2,8% w porównaniu z 2015 rokiem.

Według wstępnych danych, w 2016 roku sprzedaż produktów gotowych Kompleksu wyniosła 6,66 mln ton, w tym 4,11 mln ton nafty, 0,99 mln ton paliwa lotniczego i 1,56 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Sprzedaż eksportowa stabilnego kondensatu gazowego wyniosła 1,3 mln ton.

Według danych na dzień 31 grudnia 2016 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 0,8 miliarda metrów sześciennych gazu, a także 0,7 mln ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.
 

 Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

2015

2016

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

67,91

66,10

-2,7 %

Płynne węglowodory [tys. ton]

9 094

12 441

36,8 %

Wszystkie węglowodory [mln boe]

521,6

537,9

3,1%

Wszystkie węglowodory [mln boe/dzień]

1,43

1,47

2,8%

 

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek PAO w 2016 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2016 rok. NOVATEK OAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW