NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszym półroczu 2018 roku

11 lipca 2018

Moskwa. NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w pierwszej połowie 2018 roku.

W pierwszej połowie 2018 r. produkcja firmy NOVATEK wyniosła 264,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 32,93 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 5,86 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej), co przekłada się na wzrost całkowitej produkcji o 6,3 mln BOE lub 2,4% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r.

Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG wynosiła 35,42 mld m3 i była o 6,9% wyższa w porównaniu do pierwszej połowy 2017 roku. Wielkość sprzedaży LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 1,61 miliarda metrów sześciennych gazu. Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł 5,55 mln ton, co oznacza spadek o 3,5% w porównaniu do pierwszej połowy 2017 roku. W pierwszej połowie 2018 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 3,55 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi spadek o 0,1% w porównaniu z pierwszą połową 2017 roku.

Według wstępnych danych, w pierwszej połowie 2018 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 3,59 mln ton, w tym 2 260 tys. ton nafty, 544 tysięcy ton paliwa lotniczego i 790 tysięcy ton oleju opałowego i oleju napędowego. Według danych na dzień 31czerwca 2018 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1,2 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 594 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

 Wydobycie węglowodorów NOVATEK  

 

 

1 poł.
2018

1 poł.
2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

32,93

31,91

3,2%

Płynne węglowodory [tys. ton]

5 864

5 887

-0,4%

Całość produkcji [mln BOE]

264,3

258,0

2,4%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,46

1,43

2,4%***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w pierwszej połowie 2018 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2018 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW