NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w drugim kwartale i w pierwszej połowie 2019 roku

12 lipca 2019

Moskwa. NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w drugim kwartale i pierwszej połowie 2019 roku.
W drugim kwartale 2019 r. produkcja węglowodorów wyniosła 149,0 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 18,91 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 3,03 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do drugiego kwartału 2018 r. produkcja węglowodorów wzrosła o 17,2 mln BOE, czyli o 13,1%.
W pierwszej połowie 2019 r. produkcja węglowodorów wyniosła 296,1 mln, w tym 37,57 mld m3 gazu ziemnego i 6,02 mln ton ciekłych węglowodorów. W porównaniu z pierwszą połową 2018 r. produkcja węglowodorów wzrosła o 31,8 mln BOE, czyli o 12,0%.
Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł odpowiednio w drugim kwartale i pierwszej połowie 2019 roku 2,69 i 5,39 mln ton, co oznacza spadek odpowiednio o 3,3% i 2,9% w porównaniu do analogicznych okresów 2018 roku. W drugim kwartale oraz w pierwszej połowie 2019 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono odpowiednio 1,70 i 3,46 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi spadek o 4,3% i 2,4% w porównaniu do analogicznych okresów w 2018 roku.
W drugim kwartale 2019 r. sprzedaż gazu ziemnego, w tym LNG, według wstępnych danych wyniosła 18,74 mld metrów sześciennych, co stanowi wzrost o 23,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. W Federacji Rosyjskiej sprzedano 15,11 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, a wielkość sprzedaży LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 3,63 mld m3.
Według wstępnych danych, w drugim kwartale 2019 r. sprzedaż produktów gotowych kompleksu Ust-Ługa wyniosła 1,84 mln ton, w tym 1 221 tys. ton nafty, 278 tys. ton paliwa lotniczego i 342 tys. ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 1 214 tys. ton ropy oraz 396 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego
Według danych na dzień 31 czerwca 2019 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1,4 miliarda m3 gazu ziemnego, w tym LNG, a także 629 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

2 kw.
2019

2 kw.
2018

Zmiana, %

 

1 poł.
2019

1 poł.
2018

Zmiana, %

18,91

16,42

15,2%

Gaz ziemny [mld m3]

37,57

32,93

14,1%

3 035

2 928

3,7%

Płynne węglowodory [tys. ton]

6 022

5 864

2,7%

149,0

131,8

13,1%

Całość produkcji
[mln BOE]

296,1

264,3

12,0%

1,64

1,45

13,1%

Całość produkcji
[mln BOE/dzień]

1,64

1,46

12,0%

 

Sprzedaż gazu, w mld m3

2 kw.
2019

2 kw.
2018

Zmiana, %

 

1 poł.
2019

1 poł.
2018

Zmiana, %

18,74

15,15

23,7%

Całkowita sprzedaż gazu

40,94

35,41

15,6%

15,11

14,50

4,3%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

33,89

33,80

0,3%

3,63

0,65

nd.

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

7,05

1,61

nd.

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w drugim kwartale i pierwszej połowie 2019 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2019 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW