NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji po 9 miesiącach 2018 roku

10 października 2018

/Moskwa/ NOVATEK PAO podał wstępne dane dotyczące produkcji w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.

Po 9 miesięcach 2018 r. produkcja firmy NOVATEK wyniosła 402,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 50,31 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 8,78 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej), co przekłada się na wzrost całkowitej produkcji o 18,9 mln BOE lub 4,9% w porównaniu do pierwszych 9 mies. 2017 r.

Wstępna wielkość sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, wynosiła 51,0 mld m3 i była o 8,5% wyższa w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2017 roku. Wielkość sprzedaży LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 3,43 miliarda metrów sześciennych gazu. Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł 8,22 mln ton, co oznacza spadek o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W pierwszej połowie 2018 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono 5,15 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi spadek o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.
Według wstępnych danych, w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu wyniosła 5,15 mln ton, w tym 3 230 tys. ton nafty, 791 tysięcy ton paliwa lotniczego i 1 125 tysięcy ton oleju opałowego i oleju napędowego.

Według danych na dzień 30 czerwca 2018 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 2,4 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, a także 645 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK

 

9 mies. 2018

9 mies. 2017

Zmiana

Gaz ziemny [mld m3]

50,31

47,34

6,3%

Płynne węglowodory [tys. ton]

8 775

8 806

-0,4%

Całość produkcji [mln BOE]

402,2

383,3

4,9%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,47

1,40

4,9%***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2018 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW