NOVATEK PAO i Nuovo Pignone zawarły porozumienie o redukcji emisji CO2

1 lutego 2021

Moskwa.  NOVATEK PAO i włoska firma Nuovo Pignone wchodząca w skład Baker Hughes zawarły porozumienie o współpracy strategicznej w zakresie redukcji emisji CO2.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem strony potwierdzają zamiar rozwijania współpracy przy opracowaniu turbin elektrycznych i gazowych do produkcji i skraplania gazu oraz redukcji emisji CO2. W ramach realizacji porozumienia strony uzgodniły rozpoczęcie realizacji projektu konwersji turbin gazowych na mieszankę gazową zawierającą wodór.

„Baker Hughes jest jednym z głównych dostawców sprzętu dla naszych projektów Yamal LNG i Arctic LNG 2” - powiedział Leonid Michelson, Prezes Zarządu NOVATEK. - Poszerzamy współpracę o wypracowanie skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych - jednego z ważnych obszarów dla NOVATEK i całej branży naftowo-gazowej. Technologie wodorowe mają duży potencjał w zakresie redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych i potrzebne są dalsze prace nad ich opracowaniem i przystosowaniem do stosowania w warunkach arktycznych”.

****

NOVATEK PAO – największy niezależny producent gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177