NOVATEK otwiera pierwszą stację tankowania LNG w Niemczech

4 grudnia 2019

Moskwa, 4 grudnia 2019 r. NOVATEK PAO poinformował o uruchomieniu stacji tankowania LNG w Rostocku w Niemczech przez spółkę córkę NOVATEK Polska. Stacja umożliwia tankowanie skroplonym gazem ziemnym do 120 pojazdów ciężarowych dziennie.

Jest to pierwsza stacja tankowania LNG NOVATEK w Europie z zaplanowanej sieci, która w ciągu najbliższych kilku lat zostanie wybudowana w kluczowych komunikacyjnie miejscach zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Strategia spółki NOVATEK jako producenta gazu ziemnego i LNG zakłada coraz większe zaangażowanie firmy w dalszy rozwój gazu ziemnego jako paliwa napędowego zarówno w Rosji, jak i za granicą.

„Obecnie w Niemczech jest tylko osiem stacji tankowania LNG i ten segment rynku ma ogromny potencjał wzrostu w kontekście coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. W porównaniu z olejem napędowym LNG zapewnia znaczną redukcję emisji tlenków azotu, dwutlenku węgla i prawie całkowitą eliminację emisji cząstek stałych”- zauważył Lew Feodosjew pierwszy wiceprezes zarządu NOVATEK PAO.
„Jesteśmy aktywnie zaangażowani w rozwój infrastruktury tankowania LNG, która jest obecnie kluczowym czynnikiem dalszej popularyzacji skroplonego gazu ziemnego, biorąc pod uwagę jego przystępną cenę i pozytywny wpływ na środowisko”.

 

***

NOVATEK PAO jest największym niezależnym producentem gazu ziemnego w Rosji, który z sukcesem wkroczył na globalny rynek gazowy w 2017 roku poprzez uruchomienie Projektu Yamal LNG. Założona w 1994 roku spółka kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów. Złoża i pola licencyjne spółki NOVATEK PAO znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym zlokalizowanym w zachodniej części Syberii. Jest to największy w Rosji region pozyskiwania gazu ziemnego, na który przypada około 80 proc. rosyjskiego i około 15 proc. światowego wydobycia tego surowca. NOVATEK PAO jest publiczną spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. Akcje Spółki są notowane w Rosji na giełdzie w Moskwie (MOEX) i na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) pod symbolem „NVTK”.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW