NOVATEK otrzymał prawo do użytkowania Złoża Tanamskiego na terenie Krasnojarska

28 października 2016

NOVATEK PAO informuje, że jego spółka zależna NOVATEK-Jurkharovneftegas został zwycięzcą przetargu na koncesję wydobywczą obejmującą badania geologiczne oraz produkcję węglowodorów ze Złoża Tanamskiego. Pozwolenie jest ważne przez 27 lat. Zgodnie z wynikami aukcji jednorazowa płatność za korzystanie ze złoża została ustalona na poziomie 467 mln rubli.

Spółka posiada już znaczną bazę zasobów na Półwysepie Gydańskim obejmującą Złoża Utrennije, Geofiziczeskie, Ladertojskie. Po raz pierwszy Spółka otrzyma licencję na użytkowanie pola położonego poza Autonomicznym Jamalsko-Nienieckim Okręgiem. Złoże Tanamskie zlokalizowane jest bowiem na terytorium Krasnojarska, w bliskim sąsiedztwie z innymi obszarami Novatek na terytorium Półwyspu Gydańskiego, niedaleko Pola Nyavujaskiego, Zachodnio-Solpatinskiego i Północno-Tanamskiego obszarów oraz Ladertojskiego złoża. Nowa licencja pozwoli Spółce poszerzyć swoją bazę zasobów na Półwyspie Gydańskim i rozważyć istotne długoterminowe projekty w celu zwiększenia produkcji.

Według klasyfikacji rosyjskiej całkowity potencjał zasobów węglowodorów tego obszaru wynosi 1 245 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW