NOVATEK ogłosił wstępne dane dotyczące produkcji za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2019 r.

10 października 2019

Moskwa, 10 października 2019 r. NOVATEK PAO przedstawił wstępne dane dotyczące produkcji za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2019 r.

W trzecim kwartale 2019 r. produkcja węglowodorów wyniosła 145,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 18,31 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 3,04 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropa naftowa). W porównaniu do trzeciego kwartału 2018 r. produkcja węglowodorów wzrosła o 7,2 mln boe, czyli o 5,2%.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. produkcja węglowodorów wyniosła 441,3 mln boe, w tym 55,88 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 9,06 mln ton ciekłych węglowodorów. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. produkcja węglowodorów wzrosła o 39,1 mln boe lub o 9,7%.
Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wyniósł odpowiednio w trzecim kwartale i przez dziewięć miesięcy 2019 roku 2,62 i 8,01 mln ton, co oznacza spadek odpowiednio o 1,9% i 2,6% w porównaniu do analogicznych okresów 2018 roku. W trzecimi kwartale oraz przez pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono odpowiednio 1,66 i 5,12 mln ton stabilnego kondensatu gazowego. Wolumen przerobu w trzecim kwartale wzrósł o 3,6%, a w ciągu dziewięciu miesięcy zmniejszył się o 0,5 % w porównaniu z analogicznymi okresami 2018 r.
W trzecim kwartale 2019 r. sprzedaż gazu ziemnego, w tym LNG, według wstępnych danych wyniosła 16,70 mld metrów sześciennych, co stanowi wzrost o 7,1 % w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. W Federacji Rosyjskiej sprzedano 13,66 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, a wielkość sprzedaży LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 3,04 mld m3.
Według wstępnych danych, w trzecim kwartale 2019 r. sprzedaż produktów gotowych kompleksu Ust-Ługa wyniosła 1,55 mln ton, w tym 987 tys. ton nafty, 252 tys. ton paliwa lotniczego i 312 tys. ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 1 265 tys. ton ropy oraz 489 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego
Według danych na dzień 30 września 2019 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1,8 miliarda m3 gazu ziemnego, w tym LNG, a także 738 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

3 kw.
2019

3 kw.
2018

Zmiana, %

 

9 mies.
2019

9 mies.
2018

Zmiana, %

18,31

17,39

5,3%

Gaz ziemny [mld m3]

55,88

50,31

11,1%

3 041

2 911

4,5%

Płynne węglowodory [tys. ton]

9 063

8 775

3,3%

145,2

138,0

5,2%

Całość produkcji 
[mln BOE]

441,3

402,2

9,7%

1,58

1,50

5,2%

Całość produkcji 
[mln BOE/dzień]

1,62

1,47

9,7%

 

Sprzedaż gazu, w mld m3

3 kw.
2019

3 kw.
2018

Zmiana,
%

 

9 mies.
2019

9 mies.
2018

Zmiana,
%

16,70

15,59

7,1%

Całkowita sprzedaż gazu

57,66

51,00

13,1%

13,66

13,77

-0,8%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

47,55

47,57

0,0%

3,04

1,82

66,8%

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

10,11

3,43

194,4%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2019 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW