NOVATEK ogłosił wstępne dane dotyczące produkcji za pierwszy kwartał 2021 roku

12 kwietnia 2021

Moskwa, 12 kwietnia 2021 r. NOVATEK PAO przedstawił wstępne dane dotyczące produkcji za I kwartał 2021 roku.
W pierwszym kwartale 2021 roku wydobycie węglowodorów wyniosło 158,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 20,15 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 3,13 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do I kwartału 2020 roku wydobycie węglowodorów wzrosło o 7,9 mln boe, czyli o 5,3%.
Na terenie Federacji Rosyjskiej sprzedano 19,56 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli o 7,2% więcej niż w I kwartale 2020 roku. Sprzedaż LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 1,87 mld metrów sześc. Całkowity wolumen sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, według wstępnych danych wyniósł 21,43 mld metrów sześc., czyli o 3,6% wiecej niż w tym samym okresie 2020 r. Spadek wolumenów sprzedaży na rynkach międzynarodowych związany jest ze spadkiem udziału sprzedaży Jamał LNG na rynku spotowym za pośrednictwem akcjonariuszy, w tym NOVATEK, przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży bezpośredniej Jamał LNG w ramach długoterminowych kontraktów.
Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky w I kw. 2021 roku wzrósł o 10,8 % i wyniósł 3,13 mln ton. W kompleksie w Ust-Łudze w I kw. 202a roku przetworzono 1,7 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co oznacza spadek o 0,8% w stosunku do analogicznego okresu 2020r.
Według wstępnych danych wolumen sprzedaży wyrobów gotowych Kompleksu w Ust-Łudze wyniósł 1,61 mln ton, w tym 1,02 mln ton nafty, 0,25 mln ton paliwa lotniczego i 0,34 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 1,02 mln ton ropy oraz 0,55 mln ton stabilnego kondensatu gazowego.
Na dzień 31 marca 2021 roku Novatek posiadał w ogólnych zapasach 0,1 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, w tym LNG, a także 713 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego i gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

 

kw. 2021

kw.
2020

Zmiana, %

Gaz ziemny [mld m3]

20,15

19,08

5,6%

Płynne węglowodory [tys. ton]

3 129

3 048

2,7%

Całość produkcji [mln BOE]

158,1

150,2

5,3%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,76

1,65

6,4%

 

Sprzedaż gazu w mld m3

 

kw. 2021

kw.
2020

Zmiana, %

Całkowita sprzedaż gazu

21,43

20,69

3,6%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

19,56

18,24

7,2%

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

1,87

2,45

23,7%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO za I kwartał 2021 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na I kwartał 2021 roku. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177