NOVATEK ogłosił wstępne dane dotyczące produkcji za pierwszy kwartał 2020 roku

9 kwietnia 2020

 

Moskwa, 9 kwietnia 2020 r. NOVATEK PAO przedstawił wstępne dane dotyczące produkcji za pierwszy kwartał 2020 r.

W pierwszym kwartale 2020 roku produkcja węglowodorów wyniosła 150,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 19,08 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 3,05 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. produkcja węglowodorów wzrosła o 3,1 mln boe, czyli o 2,1%.

Według wstępnych danych sprzedaż gazu ziemnego, w tym LNG, wyniosła 20,69 mld metrów sześciennych, czyli o 6,8% mniej niż w pierwszym kwartale roku 2019. 18,24 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego zostało sprzedane na terenie Federacji Rosyjskiej, natomiast sprzedaż LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 2,45 miliarda metrów sześciennych. Spadek sprzedaży na rynkach międzynarodowych związany jest ze spadkiem udziału sprzedaży akcjonariuszy Yamal LNG, w tym NOVATEK, a jednocześnie ze wzrostem udziału sprzedaży bezpośredniej Yamal LNG w ramach kontraktów długoterminowych.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky wzrósł o 4,8% i wyniósł 2,82 mln ton. W kompleksie w Ust-Łudze przetworzono 1,79 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co oznacza wzrost o 1,2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Według wstępnych danych, w pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu Ust-Ługa wyniosła 1,7 mln ton, w tym 1,04 mln ton nafty, 0,3 mln ton paliwa lotniczego i 0,35 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 1,16 mln ton ropy oraz 0,41 mln. ton stabilnego kondensatu gazowego.

Według danych na dzień 31 marca 2020 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 0,3 miliarda m3 gazu ziemnego, w tym LNG, a także 620 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

 

kw. 2020

kw.
2019

Zmiana, %

Gaz ziemny [mld m3]

19,08

18,66

2,2%

Płynne węglowodory [tys. ton]

3 048

2 987

2,0%

Całość produkcji [mln BOE]

150,2

147,1

2,1%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,65

1,63

1,0%

 

Sprzedaż gazu w mld m3

 

kw. 2020

kw.
2019

Zmiana, %

Całkowita sprzedaż gazu

20,69

22,20

-6,8%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

18,24

18,77

-2,9%

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

2,45

3,42 

-28,4%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w 2020 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2020 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW