NOVATEK ogłosił wstępne dane dotyczące produkcji za 12 miesięcy 2020 roku

18 stycznia 2021

Moskwa, 18 stycznia 2021 r. NOVATEK PAO przedstawił wstępne dane dotyczące produkcji za dwanaście miesięcy 2020 roku.

W 2020 roku wydobycie węglowodorów wyniosło 608,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 77,37 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 12,24 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do 2019 roku wydobycie węglowodorów wzrosło o 18,3 mln boe, czyli o 3,1%.

Na terenie Federacji Rosyjskiej sprzedano 66,69 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli o 1,6% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 8,93 mld metrów sześc. Całkowity wolumen sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, według wstępnych danych wyniósł 75,62 mld metrów sześc., czyli o 3,6% mniej niż w 2019 r. Spadek wolumenów sprzedaży na rynkach międzynarodowych związany jest ze spadkiem udziału sprzedaży za pośrednictwem akcjonariuszy Yamal LNG na rynku spotowym, w tym NOVATEK, przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży bezpośredniej Yamal LNG w ramach kontraktów długoterminowych.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky w 2020 roku wzrósł o 9,1% i 11,79 mln ton. W kompleksie w Ust-Łudze w 2020 roku przetworzono 7 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do 2019 r.

Według wstępnych danych wolumen sprzedaży wyrobów gotowych Kompleksu w Ust-Łudze wyniósł 6,77 mln ton, w tym 4,29 mln ton nafty, 1,06 mln ton paliwa lotniczego i 1,42 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 4,47 mln ton ropy oraz 2,17 mln ton stabilnego kondensatu gazowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Novatek posiadał w ogólnych zapasach 0,8 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, w tym LNG, a także 623 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego i gazowego i produktów jego przetworzenia.


Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

 

2020

2019

Zmiana, %

Gaz ziemny [mld m3]

77,37

74,70

3,6%

Płynne węglowodory [tys. ton]

12 237

12 148

0,7%

Całość produkcji [mln BOE]

608,2

589,9

3,1%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,66

1,62

2,8%

 

Sprzedaż gazu, w mld m3

 

2020

2019

Zmiana, %

Całkowita sprzedaż gazu

75,62

78,45

-3,6%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

66,69

65,65

1,6%

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

8,93

12,80 

-30,2%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w 2020 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2020 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177