NOVATEK ogłosił wstępne dane dotyczące produkcji za 12 miesięcy 2019 r.

15 stycznia 2020

Moskwa, 15 stycznia 2020 r. NOVATEK PAO przedstawił wstępne dane dotyczące produkcji za dwanaście miesięcy 2019 r.

W 2019 roku produkcja węglowodorów wyniosła 590,1 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 74,70 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 12,15 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do 2018 roku produkcja węglowodorów wzrosła o 41,0 mln boe, czyli o 7,5%.

Sprzedaż gazu ziemnego, w tym LNG, wyniosła 78,45 mld metrów sześciennych, czyli o 8,8% więcej niż w roku 2018. 65,65 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego zostało sprzedane na terenie Federacji Rosyjskiej, natomiast sprzedaż LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 12,80 miliarda metrów sześciennych.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky spadł o 2% i wyniósł 10,8 mln ton. W kompleksie w Ust-Łudze przetworzono 6,9 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co oznacza nieznaczny spadek o 0,7% w porównaniu do 2018 r.

Według wstępnych danych, w 2019 roku sprzedaż produktów gotowych kompleksu Ust-Ługa wyniosła 6,98 mln ton, w tym 4,51 mln ton nafty, 1,07 mln ton paliwa lotniczego i 1,40 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 4,83 mln ton ropy oraz 1,74 mln. ton stabilnego kondensatu gazowego.

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 r. NOVATEK posiadał w ogólnych zapasach 1,2 miliarda m3 gazu ziemnego, w tym LNG, a także 604 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia. 

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

 

2019

2018

Zmiana, %

Gaz ziemny [mld m3]

74,70

68,81

8,6%

Płynne węglowodory [tys. ton]

12 148

11 800

2,9%

Całość produkcji [mln BOE]

590,1

549,1

7,5%

Całość produkcji [mln BOE/dzień]

1,62

1,50

7,5%

 

Sprzedaż gazu w mld m3

 

2019

2018

Zmiana, %

Całkowita sprzedaż gazu

78,45

72,13

8,8%

Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej

65,65

66,07

-0,6%

Sprzedaż na rynkach międzynarodowych

12,80

6,06

111,1%

 

***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności NOVATEK PAO w 2019 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych NOVATEK zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2019 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW