Novatek OAO zawarł umowę z Funduszem Jedwabnego Szlaku (SRF) na nabycie akcji w projekcie Jamał LNG.

3 września 2015

Pekin, 3 września 2015. Dziś, w obecności prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Chin Xi Jinping Novatek OAO oraz chiński fundusz inwestycyjny – Fundusz Jedwabnego Szlaku (SRF) – podpisały umowę ramową dotyczącą nabycia 9,9% akcji przez SRF w projekcie Jamał LNG.

Zgodnie z warunkami umowy, transakcja ma się zamknąć po spełnieniu określonych warunków, w tym uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń. Po jej zakończeniu, struktura akcjonariatu Jamał LNG będzie następująca: Novatek OAO (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), SRF (9,9%).

Przewodniczący SRF Van Yangju powiedział: "Projekt Jamał LNG to jeden z najbardziej perspektywicznych i konkurencyjnych projektów LNG na świecie, dlatego też jesteśmy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że nasze wejście do projektu ułatwi dalsze pozyskiwanie zewnętrznego finansowania, jak również przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy chińsko-rosyjskiej w sektorze energetycznym".

Prezes Zarządu Novatek OAO Leonid Michelson powiedział: "Cieszymy się z wejścia Funduszu Jedwabnego Szlaku do projektu Jamał LNG, co jest kontynuacją wzajemnie korzystnej współpracy z naszymi partnerami z Chin w rozwoju projektów gazowych w rosyjskim regionie arktycznym".

Informacja o projekcie Jamał LNG
Projekt Jamał LNG przewiduje budowę instalacji LNG o rocznej wydajności 16,5 mln ton rocznie, w oparciu o zasoby surowców w złożach Południowo-Tambejskich. Według standardów PRM, rezerwy złóż na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały ocenione na 926 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Projekt jest obecnie w trakcie aktywnej budowy.

Informacja o Funduszu Jedwabnego Szlaku
Fundusz Jedwabnego Szlaku założony w Pekinie w grudniu 2014 roku, zarządza kapitałem o wartości 40 mld dolarów i inwestuje go w akcje i instrumenty dłużne średnio i długoterminowe. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w projekty w dziedzinie infrastruktury, energii, przemysłu i finansów, które mają istotne znaczenie dla powiązań gospodarczych Chin z resztą świata.

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW