NOVATEK OAO zaprezentował wstępne dane operacyjne za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2015 roku

9 lipca 2015

/Moskwa/ NOVATEK OAO podał wstępne dane dotyczące produkcji za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2015 roku.

W drugim kwartale 2015 r. produkcja brutto firmy Novatek wyniosła 16,89 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 2,2 mln ton płynnych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu z tym samym okresem 2014 roku, wydobycie gazu ziemnego wzrosło o 1,65 mld metrów sześciennych tj. o 10,8%, a produkcja brutto płynnych węglowodorów wzrosła o 818 tys. ton czyli o 59,3%.
W pierwszej połowie 2015 r., produkcja brutto wyniosła 33,04 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 4,2 mln ton ciekłych węglowodorów. W porównaniu z pierwszą połową 2014 roku wielkość produkcji gazu ziemnego wzrosła o 2,38 miliardy metrów sześciennych czyli o 7,8%, a produkcja ciekłych węglowodorów wzrosła o 1,45 mln ton czyli o 52,8%.
 
NOVATEK przetworzył w zakładzie Purowski odpowiednio w drugim kwartale i w pierwszym półroczu 2015 roku 2,93 miliona ton i 5,42 miliona ton niestabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost o 105,1% i 92,6% w porównaniu z drugim kwartałem i pierwszym półroczem 2014 roku. Średni dzienny wolumen przetwarzania w czerwcu 2015 roku wzrósł do 35,2 tys. ton, czyli 2,4 razy więcej niż w czerwcu 2014 roku.
 
W drugim kwartale i pierwszym półroczu 2015 roku w kompleksie Ust-Ługa przetworzono odpowiednio 1,7 mln i 3,44 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co stanowi wzrost odpowiednio o 67,9 % oraz 68,5% w porównaniu z analogicznymi okresami 2014 roku.
 
Według wstępnych danych w drugim kwartale sprzedaż produktów gotowych wyniosła 1,59 mln ton, w tym 997 tysięcy ton nafty, 203 tysięcy ton paliwa lotniczego i 388 tysięcy ton frakcji diesla (gasoil) i mazutu. W związku z uzyskaniem pełnych mocy produkcyjnych kompleksu w marcu 2015 roku, w drugim kwartale 2015 roku wyeksportowano 218 tys. stabilnego kondensatu gazowego.
 
Według danych na dzień 30 czerwca 2015 r. NOVATEK w ogólnych zapasach posiadał 1,56 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 684 tysięcy ton stabilnego kondensatu gazowego i produktów jego przetworzenia.


 Wydobycie węglowodorów NOVATEK OAO

IIQ 2014

IIQ 2015

Zmiana [%]

Produkcja brutto

I połowa 2014

I połowa 2015

% rok do roku

15,24

16,89

10,8%

Gaz ziemny
[w miliardach m3]

30,66

33,04

7,8%

1 380

2 198

59,3%

Płynne węglowodory
[w tysiącach ton]

2 742

4 189

52,8%

 

 ***

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek OAO w drugim kwartale 2015 roku i 6 miesiącach 2015 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2015 rok. NOVATEK OAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowym informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW